^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี/ถ่ายภาพ "ช้างไทยในหัวใจของฉัน" ครั้งที่ 1

โครงประกวดภาพวาดระบายสี และถ่ายภาพช้าง "ช้างไทยในหัวใจของฉัน" ครั้งที่ 1 ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากคุณชูชาติ กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ปางช้างแม่สาขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและเยาชนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หรือถ่ายภาพช้างด้วยกล้องดิจิตอล ในหัวข้อ "ช้างไทยในหัวใจของฉัน" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี ได้หันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ ในมุมมอง จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ โดยถ่ายทอดผ่านภาพวาดระบายสี หรือภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล พร้อมทั้งสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ความสามารถไปในทางที่ถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

1.ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
2.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีหรือถ่ายภาพในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศมาก่อน
3.ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวด จะเป็นภาพวาดระบายสี หรือภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลก็ได้ โดยสามารถส่งได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น
4.ขนาดของภาพวาดระบายสี มีขนาด 30 x 55 ซ.ม.
5.ขนาดของภาพถ่าย มีขนาด 20 x 30 ซ.ม.

ติดต่อขอรับใบสมัครและคูปองเพื่อเข้าไปถ่ายภาพหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับช้างได้ที่...

สำนักงานปางช้างแม่สา
119/9 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.0 5320 6247, 0 5320 6248, 08 9700 9337

หรือ ปางช้างแม่สา 101 ม.9 ถ.แม่ริมสะเมิง บ้านแม่แมะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(หมายเหตุ-คูปอง 1 ใบ ใช้ได้เฉพาะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1 คนเท่านั้น)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2553 โดยถือตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
หรือสามารถส่งได้ด้วยตนเองที่สำนักงานฯ หรือที่ปางช้างได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ถูกตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานในหนังสือวันช้างไทย ประจำปี 2553

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.