^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "รอยยิ้มแห่งสยาม" ในงานวันข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ทางกระทรวงไอซีที และเจ้าภาพร่วม คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม การประกวดรอยยิ้มแห่งสยาม ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นักถ่ายภาพ ร่วมสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สะท้อนถึงรอยยิ้มและความสุขของประชาชนไทยทุก หมู่เหล่า ภายใต้หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย" รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
  • เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่รักการถ่ายภาพได้สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความ สามารถ รวมทั้งนำเสนอภาพแห่งความสุขและรอยยิ้มในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายภายใต้หัวข้อที่กำหนด

รางวัล ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล

ข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด

  1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน
  2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดสูง 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป หรือไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งสีและแสงของภาพในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ต้องคงเป็นธรรมชาติไม่ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
  4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งมาพร้อมใบสมัคร และระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน รวมทั้งต้องตั้งชื่อผลงาน พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับภาพ และระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่าย รวมถึงสถานที่ที่ถ่ายภาพมาด้วย
  5. เจ้าของผลงานต้องส่งไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดในรูปของ RAW ไฟล์ หรือ Tiff ไฟล์ หรือ JPG หรือ บันทึกลงบนแผ่น CD/DVD-ROM หรือ ส่งภาพถ่ายพิมพ์ลงบนกระดาษอัดภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 นิ้ว (โปสการ์ด) โดยการส่งผลงานเข้าประกวด ทุกรูปแบบต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
  6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
  7. ภาพถ่ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด แผ่นซีดี และภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานและจะไม่จัดส่งคืน
  8. คณะจัดงานฯ จะมีการนำภาพไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจให้ประชาชนทั่วไปและผู้ส่งภาพเข้าประกวด มาร่วมชมงาน

เกณฑ์การตัดสิน
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงความสุขและ รอยยิ้ม สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด คือ "ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย" ที่กำหนดไว้หรือไม่

ส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2554 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่
ตู้ ปณ 84 แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือ
ที่อีเมลล์ infocs2011@yahoo.com หรือ
สอบถามเพิ่มเติม ที่หมายเลข 0 -2279 -0047
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 28 มีนาคม 2554
เรียบเรียง : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2011-03-28 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.