^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกกรุง "อิมพีเรียล วัยเก๋า แจ้งเกิด"

ประกวดร้องเพลงลูกกรุง "อิมพีเรียล วัยเก๋า แจ้งเกิด"

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเชิญผู้สนใจวัยเก๋าอายุระหว่าง 40 - 60 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกกรุง "อิมพีเรียล วัยเก๋า แจ้งเกิด" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปินแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้ร่วมการแข่งขัน

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี
 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดสามารถมาเดี่ยวหรือมาเป็นคู่ก็ได้ (ร้องคู่เท่ากับหนึ่งคนหนึ่งรางวัล)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านมีผลงานอัลบั้มหรือเป็นศิลปินมาก่อน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องนำซาวด์ในรูปแบบแผ่นซีดี (Backing Track Audio File)
 • ในการตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานผู้จัดถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งเสียงใดใดทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ถ้าเป็นคู่ใช้คนละ 1 ใบ)
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว 1 ใบ
 • ผู้สมัครจะต้องเลือกประเภทใดประเภทเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อเข้าประกวดซ้ำ
 • แผ่น “CD Sound เพลง” ที่จะใช้ประกวด โดยต้องบันทึกเป็น “เพลงประกวด 1 เพลง / เพลงสำรอง 1 เพลง” และต้องเป็นเพลงที่ตัดเสียงร้องจริงออก และ Jingle ออกแล้วเท่านั้น

รายละเอียด

 • กฎกติกาการแข่งขันในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 บริเวณลานกิจกรรม Event Hall ชั้น B ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าประกวด
 • เพลงที่ใช้ในการแข่งขันคนละ 1 เพลง เพลงตามถนัด เพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้และห้ามเปลี่ยนเพลงไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพและเหมาะสมกับการเข้าประกวด
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทำการร้องต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสิน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั่งแต่ต้นจนจบมิฉะนั้นจะถือว่าสะสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
1. น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง 30 คะแนน
2. จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง 20 คะแนน
3. การออกเสียงอักขระถูกต้อง 20 คะแนน
4. ลีลาท่าทาง อารมณ์ 20 คะแนน
5. การแต่งกายและการนำเสนอความคิดเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รางวัล

 • ชนะเลิศ (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากศิลปินแห่งชาติ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง
  • เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศ จากคุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศ จากคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  • เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

ตัดสินโดย
1. คุณโฉมฉาย อรุณฉาน
2. คุณพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
3. คุณพรพิรุณ
*** สุดพิเศษเอาใจวัยเก๋า กับศิลปินแห่งชาติมาร่วมขับกล่อมบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะ "คุณสุเทพ วงศ์กำแหง"

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 • ประกวดในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ Event Hall ชั้น ฺB ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

การรับใบสมัคร

 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
 • ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง Facebook : ImperialWorldSamrong

การส่งใบสมัคร

 • ทางไปรษณีย์ วงเล็บหัวมุมซอง “สมัครอิมพีเรียล วัยเก๋าแจ้งเกิด” ส่งมาที่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (กิจกรรมการตลาด) 999 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • สมัครด้วยตัวเอง ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรรณวิไล ฉิมภาลี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
03 มิ.ย. 2015 10:00 to 03 ก.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.