^ Back to Top

ประกวด HALLOWEEN FANCY CONTEST 2014

ประกวด HALLOWEEN FANCY CONTEST 2014

Klang Villa ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการการประกวด HALLOWEEN FANCY CONTEST 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถ และความกล้าแสดงออกไปสู่ระดับสากล
2. เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนาน สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์
3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศภายในศูนย์ ให้สอดคล้องกับเทศกาล HALLOWEEN

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ชายหรือหญิง 
2. ไม่จำกัดอายุ และการศึกษา
3. ผู้สมัครต้อง กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งพร้อมหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตรใบเกิด หรือสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายผู้เข้าแข่งขันขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) จำนวน 1 รูป 

วัน/เวลา/สถานที่การประกวด

 • ประกวดแข่งขัน วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
 • รายงานตัวเวลา 16.00 – 16.30 น.
 • เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 • สถานที่แข่งขัน ลานกิจกรรมชั้น 1 คลังวิลล่า

ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าประกวดแข่งขัน         

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 27 ต.ค. 2557

กติกา/ขั้นตอนการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัว ตามวัน/เวลา ที่กำหนด เพื่อจับลำดับขึ้นแสดงโชว์
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแต่งตัว/แต่งหน้า เลียนแบบผี
 • การแสดงโชว์ความสามารถ ได้ไม่เกินคนละ 7 นาที (รวมถึงการแนะนำตัว
 • การแสดงโชว์ความสามารถของแต่ละคน จะต้องสอดคล้องกับชุดที่แต่งกายมา 
 • อนุญาตให้นำผู้แสดงร่วมมาได้ไม่เกิน 5 คน
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ทางผู้เข้าประกวด จะต้องจัดเตรียมมาเอง

การพิจารณาให้คะแนน
1. การแต่งกาย/อุปกรณ์ 25 คะแนน
2. การแต่งหน้าเอฟเฟค/ความเหมือนจริง 25 คะแนน
3. ความสามารถในการแสดง 50 คะแนน

 • เนื้อหาการแสดง / เล่าเรื่อง
 • ความคิดสร้างสรรค์                             
 • ความกล้าแสดงออก
 • การเข้าถึงตัวแสดงนั้น ๆ 

ทางผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิในการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัล Popular Vote 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม
คุณรพีพัชร์ แก้วนววรกุล โทร 086 - 4606703 (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 17.00 น.)

หมดเขต: 
21 ต.ค. 2014 10:30 to 27 ต.ค. 2014 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.