^ Back to Top

ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

การประกวดภาพวาดชิงรางวัล
ในโครงการ
“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

รับสมัครและรับผลงานถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2553

วัตถุประสงค์การประกวด
เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีความสนใจทางด้านการทำการ์ตูนแอนนิเมชั่น เข้าฝึกอบรมในโครงการ “นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ภาพวาดระบายสีผลงานตัวเอง ไม่จำกัดเทคนิค ในหัวข้อ “ฮีโร่และเพื่อนคู่ใจ”
บนกระดาษวาดเขียน ขนาด 15 X11 นิ้ว (A3) ด้วยสีชนิดใดก็ได้ (1 คนสมัคร/ 1 ผลงาน)
โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ด้านหลังภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีความสนใจทางด้านศิลปะและการทำแอนนิเมชั่น
4. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดี

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คะแนนจากผลโหวตบุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ http://vote.numplus.com คิดเป็นคะแนน 50%
ส่วนที่ 2 คะแนนจากคณะกรรมการผู้ฝึกสอนของ Numplus Education คิดเป็นคะแนน 50%
โดยแบ่งเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ 10%
เนื้อหาของภาพ 10%
องค์ประกอบภาพ 10%
ความสวยงาม 10%
ความตั้งใจ 10%
** คำตัดสินของ Numplus ถือเป็นการสิ้นสุด **

ระยะเวลาการประกวด
เปิดรับสมัครและรับผลงานภาพวาดระบายสี 6 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2553
เปิดรับผลโหวตและให้คะแนน 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2553
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ http://art.numplus.com 7 กรกฎาคม 2553

รางวัล
รางวัลที่ 1 เข้าอบรมในโครงการนำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 100% จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 40,400 บาท
รางวัลที่ 2 เข้าอบรมในโครงการนำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 80% จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 32,320 บาท
รางวัลที่ 3 เข้าอบรมในโครงการนำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 70% จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 28,280 บาท
* ผู้เข้าประกวดในโครงการฯ ทุกคนที่ไม่ได้รับรางวัล มีสิทธิสมัครอบรมในโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 50% (ที่นั่งจำนวนจำกัด) *
** ผู้ได้รับรางวัลและผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องใช้สิทธิสมัครอบรมในโครงการฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ**

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและภาพวาดได้ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ Numplus Education
เลขที่ 117 ซ.รัชดาภิเษก 14/1 (ซอยติดเดอะมอลล์ท่าพระ) บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2553

เงื่อนไข
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ทาง Numplus สามารถนำไปจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆได้โดยไม่มีเงื่อนไข
2. ภาพวาดที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถมารับคืนได้ที่ Numplus Education หลังเสร็จสิ้นการประกวด
(หากไม่มารับภายใน 1 เดือน ถือว่าไม่ประสงค์รับภาพคืน)
3. ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลาและของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 876 5215 ถึง 6
อีเมล์/ MSN: art.numplus@hotmail.com
เว็บไซต์: www.art.numplus.com

File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2010-07-07 (All day)
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
06 พ.ค. 2010 (All day) to 19 มิ.ย. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.