^ Back to Top

โครงการประกวด Shoes Design Contest 2011

File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2010-06-14 (All day)
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
03 พ.ค. 2010 (All day) to 13 มิ.ย. 2010 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ Junekpt

การออกแบบที่ท้าทาย ไอเดียสุดล้ำ
ชิงถ้วยจากสสว. เงินรางวัลจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์มูลค่ากว่า 30,000 บาท
สมัคร และ รับระเบียบการประกวด ได้ทันที

http://www.4shared.com/document/T4buENQZ/Shoes_Design_Contest_2011.html

รูปภาพของ Pe'

น่าจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการแข่งขันบ้างนะคะ ผู้เข้าแข่งขันจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

Members Online

There are currently 0 users online.