^ Back to Top

ประกวด POCKY STARS CONTEST 2

POCKY STARS CONTEST 2

POCKY  เชิญชวน สาวๆ อายุ 15 - 22 ปี บุคลิกดี มีความมั่นใจ ร่าเริงสดใส ร่วมเป็น 1 ใน 5 สาววัยใส ถ่ายภาพยนตร์โฆษณากับป๊อกกี้ และลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท เพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ป๊อกกี้ แล้วอัปโหลดผ่านทาง www.pockystarscontest.com รับสมัครถึง 16 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดกิจกรรม
สามารถร่วมกิจกรรมได้สองรูปแบบคือ สำหรับผู้ส่งรูปถ่าย และสำหรับผู้ร่วมโหวต ให้กับผู้เข้าประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

  1. เพศหญิง อายุ 15-22ปี เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2534 – 31 ธันวาคม 2541 (ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์  หรือยังไม่ครบ 22 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
  2. สถานภาพโสด
  3. หน้าตาดี รูปร่างสมส่วน
  4. บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริงสดใส
  5. ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทฯกำหนด
  6. ไม่มีข้อผูกพันหรือสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทฯที่เกี่ยวกับการเป็นแบบโฆษณา
  7. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

ช่องทางในการส่งภาพถ่ายคือ ผ่านทาง www.pockystarscontest.com เท่านั้น 

วิธีการส่งรูปภาพ
1.   ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางwww.pockystarscontest.com โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ คือ • วันเกิด • น้ำหนัก • สัญชาติ • ศาสนา • เลขที่บัตรประชาชน • ที่อยู่ที่ติดต่อได้ • จังหวัด
•  รหัสไปรษณีย์
•  หมายเลยโทรศัพท์ ติดต่อ
•  อีเมล์
•  ยืนยันอีเมล์
•  ระดับการศึกษา
•  สถาบันศึกษา
•  งานอดิเรก
•  ความสามารภพิเศษ
•  ชื่อผู้ปกครองและหมายเลขโทรศัพท์
•  Facebook Username
2.   อัพโหลดรูปภาพ ที่ถือผลิตภัณฑ์ป๊อกกี้ จำนวน 2 รูป ลงใน www.pockystarscontest.com โดยใช้ไฟล์ดังนี้
•   รูปถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า jpeg ไฟล์ขนาดไม่เกิน2MB.
•   รูปถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัว jpeg ไฟล์ขนาดไม่เกิน2MB.

การพิจารณาผู้เข้ารอบจะมี 3 ขั้นตอนดังนี้
•  ขั้นตอนที่ 1:  คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 150 คน โดยคิดคะแนนจาก Public Vote 100 % สำหรับผู้เข้ารอบ 100 คนและคะแนนจากทางคณะกรรมการ 100%สำหรับผู้เข้ารอบ 50 คน
•  ขั้นตอนที่ 2:  ผู้เข้าประกวดทั้ง 150 คน ที่เข้ารอบจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์,ทาง Email และทางจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งผลให้ทราบอย่างเป็นทางการโดยทั้ง 150 คนที่เข้ารอบจะต้องมาโชว์ตัวต่อหน้าคณะกรรมการแ ละกรรมการ รับเชิญในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556  เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายให้เหลือ เพียง 10 คน เท่านั้น 
•  ขั้นตอนที่ 3:  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คน จากทางคณะกรรมการแล้วจะได้รับการ Upload รูปขึ้นใน www.pockystarscontest.com เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทำการโหวตให้คะแนนเพื่อจะหาผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดเพียง 5 คน ที่จะเป็นผู้ชนะ

การคัดเลือกผู้ชนะ และรางวัลที่ได้จากการประกวด จะแบ่งออกได้ดังนี้
•  รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล : จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, ถ่ายภาพยนตร์ (500,000 บาท) โฆษณาของป๊อกกี้และได้รับ Gift Set Glico Pocky  (1 คน ต่อ 1 ชุด)
•  รางวัลปลอบใจ  5 รางวัล : จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และได้รับ Gift Set (25,000 บาท)   Glico Pocky  (1 คน ต่อ 1 ชุด) 
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 525,000 บาท

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
525,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2013 10:00 to 16 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.