^ Back to Top

การประกวด TANABATA KIDS CONTEST

TANABATA KIDS CONTEST

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญหนูน้อยอายุระหว่าง 5 – 7 ปี (เกิด 26 มิถุนายน 2548 – 30 มิถุนายน 2551) เข้าร่วมการแข่งขัน หนูน้อย TANABATA KIDS CONTEST แต่งกายชุดแฟนซี ในสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษบนเวที ชิงถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 15,000 บาท สมัครด่วนวันนี้ – 30 มิถุนายน 2556 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1. เด็กชาย หรือ เด็กหญิง อายุ 5 - 7 ปี ภายในวันที่ประกวด (เกิดระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 48 – 30 มิ.ย. 51) 2. สามารถสมัครคนเดียวหรือรวมทีมได้ (ไม่เกินทีมละ 3 คน) 3. แต่งหน้า ทำผม แต่งกายชุดแฟนซี ในสไตล์ญี่ปุ่น 4. มีความกล้าแสดงออก และแสดงความสามารถบนเวที (ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที / คน) เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน) 1. การแต่งกาย / 50 คะแนน 2. การแสดงความสามารถพิเศษ / 30 คะแนน 3. ความคิดสร้างสรรค์ / 20 คะแนน รางวัลการประกวด • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ • รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 2,500 บาท • รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 2,500 บาท วัน / เวลา ในการประกวด • วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ที่เวที ชั้นใต้ดิน (รายงานตัวเวลา 14.00 น.) หมายเหตุ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับรางวัลใช้เอกสารเท็จในการสมัครประกวด โดยจะขอรับรางวัลคืนและปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ www.pacificpark.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-3877-1111 – 20 ต่อ 8069,8063 และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับหนูน้อย TANABATA KIDS CONTEST ที่เข้าร่วมการแข่งขันโชว์ความสามารถพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ เวทีกิจกรรม ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ประชาสัมพันธ์ : คุณสรายุทธ ชยาภิบาล เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
15,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
14 มิ.ย. 2013 10:00 to 30 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.