^ Back to Top

Dragon Animation Contest

อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร จัดประกวดการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ภาพยนตร์เรื่อง How To Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร จัดโครงการประกวดการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ทั้งแบบสองมิติ 2D และสามมิติ 3D ในหัวข้อ “มังกรในจินตนาการ” ความยาว 20 วินาที เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในด้านศิลปะ การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

รางวัล: เงินสด 10,000 บาท ( ในแต่ละรุ่น ) จำนวน 2 รางวัล รวม 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
จากสถาบัน NetDesign , ของที่ระลึกจากภาพยนตร์ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

ผู้เข้าประกวด : เยาวชน ชาย-หญิง และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ดังนี้
• รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (1 รางวัล)
• รุ่นอายุตั้งแต่ 21- 30 ปี (1 รางวัล)

ระยะเวลารับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2553

ประกาศผล : 31 มีนาคม 2553 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 5 ชิ้นงานในแต่ละรุ่น จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ประมาณ 1 สัปดาห์
หลังวันปิดรับสมัคร และนำมาแสดงในรอบตัดสิน ในกิจกรรมภาพยนตร์รอบพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่โรงภาพยนตร์เอสเอฟเวิลด์ )

การส่งผลงาน : ดาวน์โหลดใบสมัครจาก Facebook : Dragon Animation Contest และส่งผลงานเป็นไฟล์ .fla และ .swf ความยาว 20 วินาที ในรูปแบบซีดี พร้อมเขียนอธิบายคุณลักษณะของมังกรในจินตนาการและแรงบันดาลใจ ได้ที่

บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส
ห้อง 1109 ชั้น 11 อาคารอับดุลราฮิม เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซอง Dragon Animation Contest)

หรือที่ สถาบัน Net Design ทุกสาขา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-642-1100 หรือ Facebook : Dragon Animation Contest

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1) ผู้สมัครเป็นเยาวชน ชาย-หญิง และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดสถาบันและวุฒิการศึกษา
• รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี : ผลงานชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
• รุ่นอายุตั้งแต่ 21- 30 ปี : ผลงานชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
2) ผู้ที่เข้ารอบและผู้ที่ชนะรางวัลต้องยินยอมให้บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส และ สถาบันNetDesign สามารถนำผลงาน รวมถึงการนำเนื้อหาบทความบอกเล่าจินตนาการเกี่ยวกับการออกแบบมาใช้เพื่อจัดทำชิ้นงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์การโฆษณาทาง นิตยสาร บทบรรณาธิการ สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส และสถาบัน NetDesign และวัสดุส่งเสริมการขาย (ถ้ามี)
3) คำ ตัดสินของคณะกรรมการ และบริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส และสถาบัน NetDesign ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันรับทราบและยอมรับการตัดสิน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยอมรับว่าเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2010 (All day) to 15 มี.ค. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.