^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ธนพรคลินิก

ธนพรคลินิก เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดคณะและชั้นปี ทีมละ 5 คน ในสถาบันเดียวกัน เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา ธนพรคลินิก ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

 1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดคณะและชั้นปี ทีมละ 5 คน
 2. สมาชิกภายในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 3. เป็นผู้มีความสามารถในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

สิ่งที่ต้องส่ง

 1. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดจาก ดาวโหลดจาก Website : www.tanapornclinic.com หรือ ที่คณะนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารการตลาด ทุกสถาบัน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของสมาชิกภายในทีม
 3. ผลงานเข้าประกวดที่สามารถเปิดในเครื่องเล่น DVD ได้
 4. เอกสารเนื้อเรื่องย่อ (Story Board) พร้อมด้วยข้อเขียนบทบรรยายของภาพยนตร์โฆษณา ในหัวข้อที่ส่งประกวด

การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับการประกวดจะนำไปเผยแพร่ทางสื่อเคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และทางช่องทีวีสาธารณะ ซึ่งจะมีผลในการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษา และผู้ที่ได้พบเห็น

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
งานโฆษณาทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด จะต้องผลิตภายใต้ระเบียบการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยการแข่งขันจะแยกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
1. “ธนพรคลินิก THE SCIENCE OF BEAUTY” ต้องบ่งบอกความเป็นธนพรคลินิก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. “คอร์สการรักษาของธนพรคลินิก เพียง 1 คอร์ส” ต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษา ขั้นตอนการรักษา ผลการรักษา คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้
- Magenta Light แสงรักษาสิว
- Smooth Beam Laser เลเซอร์รักษาสิว ลดการอุดตันและอักเสบของสิว
- Dual Yellow Laser เลเซอร์หน้าใส ลดรอยแดงรอยดำจากสิว
- Advance Brightening Laser Hydro Plus เลเซอร์ลดรอยจุดด่างดำ ฝ้า กระ
- Active Smooth by Fx 1550 Laser เลเซอร์สร้างผิวใหม่ ลบรอยหลุมสิว ผิวไม่เรียบ รูขุมขนกว้าง
- AccuLift Phenomenon เลเซอร์ยกกระชับผิวหน้า ผิวกาย สลายไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องผ่าตัด
- 4D Contour Thread Lift นวัตกรรม การร้อยไหมจากเกาหลี ยกกระชับผิวหน้า ลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน้า
- ศัลยกรรมเสริมจมูก ผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเกาหลี สวยอย่างเป็นธรรมชาติ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานทั้ง 2 หัวข้อ
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างภาพยนตร์โฆษณาได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ หรือ เทคนิคที่ใช้ ส่งผลงานหัวข้อละ 2 ชิ้นงาน คือ มีความยาว 60 วินาที และ 30 วินาที โดยเนื้อหาจะต้องสื่อถึงการรับรู้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 3. ส่งผลงานในรูปของ VCD หรือ DVD มาตรฐานเท่านั้น ประเภทไฟล์ MPG2 ความละเอียด HD และสามารถเล่นได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งพิมพ์เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ลงในกระดาษ A4 โดยใน 1 หน้ากระดาษ ให้มีภาพประกอบจำนวน 4-6 ภาพ จะต้องวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน
 4. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา นำผลงานของบุคคลอื่นมาส่งประกวด
 5. เพลง เสียง และภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ประกวด
 6. ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยก หรือโจมตีคู่แข่งขันทางการค้า หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของธนพรคลินิก เพียงผู้เดียว เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ข้างเคียง ธรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิ์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ ธนพรคลินิก (และ/หรือ บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ ธนพรคลินิก กำหนด) ธนพรคลินิก มีสิทธิ์แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือดำเนินการใดๆ ในงานหรือสิทธิ์ที่ได้รับโอนนั้นได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน การโอนสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึง สิทธิ์ใดๆ ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด วัสดุ หรือสิ่งอื่นใดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะได้รับมาจากผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มต้นส่งเข้าประกวดคัดเลือก หรือที่ ธนพรคลินิก (และ/หรือ บริษัทเอสเธติก คอนซัลแทนท์ และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ ธนพรคลินิก กำหนด) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่เปิดโหวต ตลอดจนสิ้นสุดการประกวดผลงานนั้น
 8. ผู้ส่งเข้าประกวดยินยอมที่จะโอนบรรดาสิทธิ์ต่าง ๆ ให้แก่ ธนพรคลินิก เพียงผู้เดียว เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ข้างเคียง ธรรมสิทธิ์ การชดเชยความเสียหาย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับรองและยืนยันว่า ผลงานที่ส่งประกวดคัดเลือกนั้นตนมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการโอนสิทธิ์ต่างๆ ตามระเบียบและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่ ธนพรคลินิก และจะต้องดำเนินการต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกประการ รวมทั้งจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ ธนพรคลินิก หรือต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธนพรคลินิก รวมทั้งบริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด ของ ธนพรคลินิก หรือบุคคลอื่นใด หากธนพรคลินิก หรือบุคคลดังกล่าวถูกฟ้องร้องหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลใด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ ธนพรคลินิก และ/หรือบุคคลดังกล่าวได้รับ รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผู้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเองจนหมดสิ้น
 9. ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดภาพยนตร์โฆษณา 2012 นี้ แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือ รับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ธนพรคลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือ หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดผลงาน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วัน/ เวลา จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการตามมหาวิทยาลัย วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2555
ส่งผลงานและใบสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2556
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tanapornclinic.com หรือ ขอใบสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์/ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง ทุกสถาบัน หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดธนพรคลินิก 080-606-4648

ของรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ( 1 รางวัล)
- เงินรางวัล 100,000 บาท (ทีมที่ประกวด)
- โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
- เงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยที่รับรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 ( 1 รางวัล)
- เงินรางวัล 50,000 บาท (ทีมที่ประกวด)
- โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 ( 1 รางวัล)
- เงินรางวัล 20,000 บาท (ทีมที่ประกวด)
- โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ( 6 รางวัล)
- เงินรางวัล 5,000 บาท (ทีมที่ประกวด)
- โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลทรีทเม้นท์หน้าใสกับธนพรคลินิก
- สำหรับ 20 ทีมสุดท้าย สมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับ Gift Voucher สำหรับทำทรีทเม้นท์หน้าใส 2 ครั้ง
มูลค่า 6,000 บาท ต่อคน
ลำดับที่ 1-9 ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมดูงานเบื้องหลังภาพยนตร์ “คู่กรรม”

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
250,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2012 09:00 to 31 ม.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.