^ Back to Top

IDEO Mascot Contest 2010

IDEO Mascot Contest 2010

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัด IDEO Mascot Contest ประกวด 2 ประเภท ท่านที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทั้ง IDEO Mascot Name และ IDEO Mascot Name ประเภทละ 1 ชิ้นเท่านั้น

  • IDEO Mascot Name การประกวดตั้งชื่อ Mascot ซึ่งต้องมีความยาวไม่เกิน 5 พยางค์ ต้องสื่อ ถึงความทันสมัยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของชาว IDEO
  • IDEO Mascot Photo การประกวดถ่ายภาพคู่กับ Mascot ยักษ์ที่ตั้งอยู่หน้า Sales Office โครงการ IDEO Verve สุขุมวิท

รางวัล

IDEO Mascot Name

  • รางวัลชนะเลิศ รับทันที BlackBerry รุ่น Curve 8900 จำนวน 1 รางวัลIDEO Mascot Photo

  • รางวัลชนะเลิศ รับทันที SONY LCD 22" รุ่น KLV-22BX300 จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัล Popular Vote รับทันที SONY LCD 22" รุ่น KLV-22BX300 จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ รับเสื้อยืด IDEO Mascot Contest จำนวน 50 รางวัลๆ ละ 1 ตัว

รางวัลพิเศษ!!! สำหรับลูกค้า IDEO condominium เท่านั้น รับเพื่ม Gift voucher Central มูลค่า 10,000 บาท

การตัดสิน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • จากคะแนนโหวต

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่ม 8 ก.พ. 2553 – 7 มี.ค. 2553

ประกาศผลการประกวด วันที่ 15 มีนาคม 2553 ทาง www.ideocondo.com

File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2010-03-15 (All day)
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.