^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 หัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 หัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

dtac เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้โจทย์ "ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์" ในโครงการ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท

ครีเอทไอเดียผลงานโฆษณาแหวกแนวแต่มีสาระในหัวข้อ"ใช้อินเตอร์เนทมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์"กระตุกต่อมความคิดแล้วร่วมส่งประกวด แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 ชวนน้องๆแหวกสมองครีเอทไอเดียผลงานโฆษณาแหวกแนวแต่มีสาระ กระตุกความคิดสะกิดน้องๆนักศึกษาร่วมประกวด ส่งผลงานโฆษณารณรงค์ในหัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

กติกาการประกวด

 • โจทย์ที่น้องๆ จะได้รับในปีนี้คือ ผลิตโปสเตอร์ ภายใต้โจทย์"ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์"
 • ขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอน ขนาด 29.7x42 ซม. โดยต้องเป็นโปสเตอร์ที่ดูแล้วมีความสุข จนอดยิ้มไม่ได้ และมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์
 • หมดเขตส่งผลงาน 15 มกราคม 2556

กติการวม

 • เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและชั้นปี
 • หาเพื่อนร่วมทีม 2-4 คน
 • 1 คน สมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น และ 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่เป็นเรื่องที่กลั่นแกล้ง สร้างความเดือดร้อน หรือสร้างความเจ็บช้ำ ทางกายและใจให้กับผู้อื่น และต้องไม่มีเนื้อหาลบหลู่ต่อสถาบันใดๆ ไม่ใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกนะจ๊ะ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เลียนแบบใคร หรือเคยประกวดที่ไหนมาก่อน ประกวดนางงามก็ไม่ได้

รางวัลสำหรับผู้ชนะผลงาน

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แฮปปี้ไม่ใช่เล่น Awards และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แฮปปี้ไม่ใช่เล่น Awards และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แฮปปี้ไม่ใช่เล่น Awards และประกาศนียบัตร

อ่านตรงนี้หน่อยนะ
- ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ของผู้เข้าประกวด
- ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิไม่คัดเลือกผลงาน หากผลงานที่ส่งประกวดมีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข หรือปลอมแปลงเพื่อการประกวดครั้งนี้
- ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิไม่คืนผลงานที่ส่งประกวด
- ผลงานที่ส่งประกวดและผ่านการคัดเลือกรอบแรกถือเป็นลิขสิทธิของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขผลงานดังกล่าวได้และนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และตัดสิทธิการเข้าประกวด หากผลงานที่เข้าประกวดทำผิดข้อห้ามดังต่อไปนี้ ห้ามมีเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความทางภาพ ทางเสียงที่จะพึงกระทำออกมาได้
ห้ามมีเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่

สอบถามข้อมูลของแฮปปี้ไม่ใช่เล่น ภาค มัน 8 ดีนะ เพิ่มเติมที่ 088-186-5576

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 พ.ย. 2012 11:35 to 15 ม.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.