^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "เยาวราช In Love"

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "เยาวราช In Love"

เนื่องด้วยในปีนี้วันตรุษจีนได้เดินทางมาตรงกับวันแห่งความรักพอดี (14 กุมภาพันธ์ 2553)ทาง TCDCCONNECT.COM, PORTFOLIOS.NET ร้วมกับ โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น (เยาวราช)และ Asahi Super Dry จึงได้ร่วมมือกัน จัดนิทรรศการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “เยาวราช In Love” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพให้ได้มีโอกาสแสดงฝีมือต่อสาธารณชน

รู้จักเยาวราช
"ถนนเยาวราช" เป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ถนนมังกร" เพราะมีชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเยาวราชจัดเป็นย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญ ชาวต่างชาติจะรู้จักถนนเส้นนี้กันในชื่อ "ไชน่าทาวน์" (China Town)

เงื่อนไขและกำหนดการ
การประกวดภาพถ่าย

 • ส่งผลงานร่วมประกวดได้ที่ yaowaratinlove@gmail.com (โดยให้ระบุชื่อนามสกุล, ชื่อภาพ, อีเมลและเบอร์โทรฯ ที่ติดต่อกลับได้สะดวก)
 • กรุณากำหนดขนาดภาพเป็น 11 x 14 นิ้ว ที่ 300 dpi
 • ส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมชื่อและคำบรรยายภาพ 2-3 บรรทัด/ภาพ
 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 8 ท่าน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ทาง TCDCCONNECT.COM และ PORTFOLIOS.NET

นิทรรศการเยาวราช In Love

 • ผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 ท่าน (คนละ 1 ภาพ) จะได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงผลงานพร้อมกับช่างภาพกิตติมศักดิ์อีก 8 ท่าน ในนิทรรศการ “เยาวราช in love” ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น (ชั้น 4) โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.00 น.

รายชื่อช่างภาพกิตติมศักดิ์

 • คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพถ่าย)
 • คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง (Remix Studio)
 • คุณณัฐ ประกอบสันติสุข (ช่างภาพแฟชั่น)
 • ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์ (จุฬาลงกรณ์)
 • ม.ร.ว เฉลิมชาตรี ยุคล (FukDuk)
 • คุณทวีชัย เจาวัฒนา (บ.ก.ภาพ เครือเนชั่น)
 • คุณสุวิชา เปรมใจชื่น (MD โฟโต้ไฟล์กรุ๊ป)
 • คุณภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน (บ.ก. art4d magazine)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปิ้ล โทร. 02-6647667 #122

E-mail: yaowaratinlove@gmail.com

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.