^ Back to Top

แข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร "Construction Cost Estimation Using BIM Contest"

แข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร "Construction Cost Estimation Using BIM Contest"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร "Construction Cost Estimation Using BIM Contest" ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ระบบ BIM ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอาคาร
 • เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม
 • เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและแข่งขันร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ทีมละ 3 คน
 • เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โดยในทีมต้องมีนักศึกษาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567 (ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท/ทีม)
 • ตารางการแข่งขัน
  • รอบที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • รอบที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวีนา กรุดเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 084-323-6699
 • weena@eit.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
80,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 พ.ค. 2024 08:30 to 15 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.