^ Back to Top

ประกวดออกแบบ ในหัวข้อ "BEYOND SILENCE"

ประกวดออกแบบ ในหัวข้อ "BEYOND SILENCE"

art4d และ RT acoustic ขอเชิญนิสิต นักศึกษาอุดมศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านเสียง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ในหัวข้อ "BEYOND SILENCE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

โจทย์การประกวด

 • งานประกวดแบบเฟ้นหาผลงานดีไซน์ไม่จำกัดประเภท ไม่ว่าจะเป็น product design, installation design, furniture, interior design ฯลฯ ในขนาดไม่เกิน 3×3 ตารางเมตร ที่ช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาด้าน acoustic หรือมลภาวะทางเสียง
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องกำหนดบริบทการใช้งานของผลงาน ปัญหาด้านเสียงที่ต้องการแก้ไข โดยงานประกวดเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันกำหนดเงื่อนไขได้อย่างอิสระ
 • ผลงานออกแบบต้องสร้างขึ้นจากวัสดุของ RT acoustic panel ซึ่งสามารถก่อสร้างได้โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าวัสดุจากแผ่น RT acoustic) ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.rtacoustic.com นอกจากนี้ ผลงานต้องออกแบบให้ขนส่งได้สะดวก
 • นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน สามารถคละสาขา ภาควิชา หรือชั้นปีได้ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้เพียงท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดจะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 10 ผลงานในรอบแรก และเจ้าของผลงานทั้ง 10 ทีม จะได้นำเสนอผลงานในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิตอลสกุล pdf ขนาด A2 ไม่เกิน 3 หน้าในความละเอียด 200 dpi ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 200 MB
 • ภายในไฟล์ประกอบด้วย ภาพผลงาน แนวคิดของผลงาน รวมถึง ผังพื้น รูปด้าน พร้อมแสดง dimension ของผลงาน
 • ส่งไฟล์ผลงานมาได้ที่ rtacoustic.designcontest2023@gmail.com
 • ในอีเมลระบุ ชื่อจริง นามสกุล ชั้นปี คณะและมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ของสมาชิกแต่ละคนในทีม

กำหนดการ

 • หมดเขตรับสมัคร: 1 มี.ค. 2024
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก 10 ผลงาน: 15 มี.ค. 2024
 • นำเสนอผลงานรอบที่สอง และประกาศผู้ชนะเลิศ: 22 เม.ย. 2024
 • พิธีมอบรางวัล ณ งานสถาปนิก’67: 4 พ.ค. 2024

คณะกรรมการ

 • ผศ. ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน – คณบดี คณะวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ดร. กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน – ผู้อำนวยการบริษัท Atkrist บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ acoustic
 • เดชา อรรจนานันท์ – นักออกแบบผู้ก่อตั้ง THINKK Studio
 • อริศรา จักรธรานนท์ – สถาปนิกผู้ก่อตั้ง onion
 • พรพิณ เดชสุวรรณ – Technical Director จาก TCM Group

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • ความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง พร้อมงบประมาณของการก่อสร้างที่เหมาะสม (Construction and Feasibility) 25 คะแนน
 • การตอบโจทย์ในเชิงอคูสติก (Acoustic Solution) 25 คะแนน
 • ความสวยงาม (Aesthetic) 25 คะแนน
 • ความน่าสนใจในของแนวความคิด (Creativity & Design Concept) 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล: เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล สำหรับทุกอันดับ

หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ผลงาน จะได้สร้างจริงและถูกนำไปแสดงที่บูธ TCM ในงานสถาปนิก’67 (งบในการก่อสร้างผลงาน ไม่ได้นับรวมอยู่กับเงินรางวัล)

ติดต่อสอบถาม
Facebook: RT acoustic

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ก.พ. 2024 08:30 to 01 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.