^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "Wiki Loves Monuments"

ประกวดภาพถ่าย "Wiki Loves Monuments"

Wikimedia Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Wiki Loves Monuments" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

วิธีการเข้าร่วม

 • Step 1: สร้างบัญชี หากคุณยังไม่มีบัญชี Wikimedia Commons
 • Step 2 : เลือกโบราณสถาน จากรายชื่อบนวิกิพีเดีย
 • Step 3 : ถ่ายภาพ คุณสามารถตกแต่งภาพได้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ แต่ห้ามใส่ลายน้ำ ข้อความ หรือลายเซ็น
 • Step 4 : อัปโหลดภาพเข้าวิกิมีเดียคอมมอนส์ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566 เท่านั้น โดยใช้ฟอร์มพิเศษ

เงื่อนไขการให้รางวัล

 • คุณต้องถ่ายภาพและอัปโหลดภาพด้วยตนเองเท่านั้น คุณสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนแต่รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
 • คุณต้องระบุชื่อโบราณสถานไว้กับภาพถ่ายขณะอัปโหลด โดยนำเลขทะเบียนของโบราณสถานใส่ลงในช่องเลขทะเบียนซึ่งอยู่ล่างสุดของแบบฟอร์ม หรือเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น.
 • เราจะให้รางวัลเฉพาะภาพที่มีการนำไปใช้งานในวิกิพีเดียและโครงการพี่น้องเท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าเป็นโครงการในภาษาใด
 • โปรดระบุอีเมลไว้ในบัญชีผู้ใช้วิกิมีเดียคอมมอนส์ ทำการยืนยันอีเมล และเปิดรับอีเมลจากผู้อื่น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อรับรางวัล ไม่งั้นเราจะไม่สามารถติดต่อคุณได้ (ไปที่หน้าตั้งค่าส่วนตัวเพื่อแก้ไขข้อมูล)
 • โปรดหลีกเลี่ยงการอัปโหลดภาพสถานที่ที่เคยได้รับรางวัลแล้วเพื่อความหลากหลาย (ดูเพิ่มเติมที่ ภาพที่ได้รับรางวัลปี 2565) โควต้าสำหรับภาพที่ถ่ายจากสถานที่เหล่านี้ถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 5 ภาพจาก 10 ภาพ

ข้อแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการแข่งขัน

 • ตั้งค่าความละเอียดของกล้องไว้สูงสุด ถ่ายภาพเผื่อไว้ก่อน จากนั้นจึงเลือกภาพที่ดีที่สุดภาพหนึ่งหรือหลายภาพเพื่ออัปโหลดเข้าสู่การประกวด
 • อัปโหลดภาพต้นฉบับความละเอียดสูง สามารถตกแต่งได้ตามความเหมาะสม แต่ห้ามใส่ลายน้ำหรือข้อความอื่นใดในตัวภาพ ภาพที่เล็กกว่า 2 ล้านเมกะพิกเซล มีลายน้ำ ข้อความ หรือตราสัญลักษณ์ทับในภาพจะถูกคัดออกในรอบแรก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่จะไปถ่ายภาพนั้นอยู่ในฐานข้อมูล และตรวจดูหมายเลขกำกับสถานที่นั้นเพื่อใช้ในการอัปโหลดภาพถ่าย
 • ถ้าถ่ายภาพสถาปัตยกรรม เช่น ประตูชัย หอคอย คุณอาจจะทดลองถ่ายโดยให้เห็นสิ่งก่อสร้างนั้นทั้งหมด หรือสิ่งก่อสร้างนั้นพร้อมกับสิ่งแวดล้อมและบริบทที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่
 • หากถ่ายภาพในที่ส่วนบุคคลหรือที่หวงห้าม คุณอาจต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของสถานที่นั้น
 • โปรดให้อีเมลไว้ในบัญชีผู้ใช้วิกิมีเดียคอมมอนส์ กดยืนยันอีเมล และเปิดรับอีเมลจากผู้อื่น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อรับรางวัล ไม่งั้นเราจะไม่สามารถติดต่อคุณได้
 • คุณสามารถนำภาพที่อัปโหลดไปใส่ไว้ในบทความที่เกี่ยวข้องของวิกิพีเดียหรือโครงการพี่น้องเอง โดยไม่ต้องรออาสาสมัครของเราดำเนินการให้
 • ดูตัวอย่างภาพที่ชนะการประกวดในปีก่อนหน้า

กำหนดการประกวด

 • อัปโหลดภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น.
 • เริ่มต้นการตัดสินในต้นเดือนตุลาคม
 • ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 31 ตุลาคม โดยประกาศประมาณ 15 – 20 ภาพตามลำดับ (มีรางวัลให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของภาพเหล่านี้ โดยบางท่านอาจมีหลายภาพชนะการประกวดแต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว)
 • ผู้ชนะติดต่อกลับมายังผู้จัดการประกวดเพื่อรับรางวัลภายใน 15 พฤศจิกายน (หลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และรางวัลอาจตกแก่ผู้ชนะอันดับถัดไป)
 • ส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ถึงผู้รับภายในเดือนธันวาคม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลระดับชาติของประเทศไทย
  • ผู้ชนะอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ของที่ระลึก ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประเภทรายปีเป็นเวลาหนึ่งปี) และ gift voucher มูลค่ารวม 10,000 บาท
  • ผู้ชนะอันดับที่ 2 - 10 ได้รับเกียรติบัตร ของที่ระลึก โล่รางวัล และ gift voucher มูลค่า 1,000 บาท
  • ท่านสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนและอาจมีหลายภาพได้รับการจัดอันดับรางวัลในรอบสุดท้าย แต่ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว รางวัลที่เหลือจากความซ้ำซ้อนอาจมอบให้แก่เจ้าของภาพที่อยู่ในลำดับถัดไปที่เข้ารอบสุดท้าย
 • รางวัลระดับนานาชาติ
  • เราจะส่ง 10 ภาพที่ชนะการประกวดของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป ตรวจสอบของรางวัลระดับนานาชาติได้จากเว็บไซต์ Wiki Loves Monument

ติดต่อสอบถาม
athikhun.suw@mahidol.edu

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2023 (All day) to 30 ก.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.