^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวผ่านกิจกรรม "The Art of Better Living"

ประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวผ่านกิจกรรม "The Art of Better Living"

IKEA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวผ่านกิจกรรม "The Art of Better Living" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • Snap and Style "The hardest-working bagในแบบของคุณ"
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอัปโหลดภาพถ่ายที่มีถุง FRAKTA/ฟรัคต้า และ BRATTBY/แบรทบี เป็นองค์ประกอบหลักของภาพ ที่ถูกใช้งานจริง โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้งานและสร้างผลงาน
  • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 28 ส.ค. 66 ถึง 10 ก.ย. 66 เวลา 18:00 น.
  • ของรางวัลประกอบไปด้วยบัตรของขวัญ 1 ใบ มูลค่า 1,500 บาท / ผู้ได้รับรางวัล 1 คน จำนวนทั้งหมด 20 รางวัล (รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 30,000 บาท)
  • ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้ไม่เกิน 1 รางวัล ต่อ 1 กิจกรรม
  • อิเกียจะตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจากความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสม และความโดดเด่นของการสื่อสารผ่านผลงาน
  • ภาพถ่ายต้องเป็นภาพแนวตั้ง 4:5 คุณภาพไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 MB และเป็นชนิดไฟล์ .jpeg หรือ .png เท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลงานผ่านทาง Google Form นี้เท่านั้น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด รวมทั้งอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของอิเกียอย่างครบถ้วน ก่อนส่งผลงาน
  • อิเกียจะประกาศรายชื่อผู้ชนะภายในวันที่ 12 ก.ย. 2566 ภายในส่วนความคิดเห็นใต้โพสต์ประกาศกิจกรรมโพสต์นี้ และจะดำเนินการติดต่อผู้ชนะผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ผู้ชนะได้ระบุไว้ในลิงก์ส่งผลงาน ต่อไป
  • อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าของรางวัลอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยทางอิเกียจะขอทดแทนของรางวัลเป็นสินค้าชนิดอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสินค้ารายการเดิม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถ่าย/ผลิตภาพ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ทางผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้อิเกีย ประเทศไทย มีสิทธิ์นำภาพที่ส่งเข้ารวมประกวดไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ของอิเกียโดยจะมีการระบุชื่อเจ้าของภาพประกอบ
  • ไฟล์ที่นำส่งเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล (DSLR, Mirrorless, Compact, Action camera หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ) หากเป็นกล้องฟิล์มโดยให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลตามขนาดที่กำหนด โดยภายในกิจกรรมนี้ไม่เปิดรับภาพที่สร้างจาก AI Generated
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
  • ภาพถ่ายที่เปิดเผยใบหน้าบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 • ร่วมบอกเล่าการใช้ชีวิตในบ้านของคุณ ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอัปโหลดภาพถ่ายผ่านหัวข้อ “The Art of Better Living” โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้งานและสร้างผลงาน เป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ภาพ (อัปโหลดได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ)
  • ระยะเวลาในการส่งผลงาน ตั้งแต่ 28 ส.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 เวลา 23:59 น.
  • ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท โดยจัดอันดับเป็น
   • อันดับ 1 ได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • อันดับ 2 ได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • อันดับ 3 ได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • อันดับ 4 และ 5 ได้รับ โซฟา 2 ที่นั่ง  LINANÄS/ลีนาแนส  มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้ไม่เกิน 1 รางวัล ต่อ 1 กิจกรรม
  • อิเกียจะตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจากความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสม และความโดดเด่นของการสื่อสารผ่านผลงาน
  • ภาพถ่ายต้องมีอัตราส่วน 4:3 โดยที่คุณภาพไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 MB และเป็นชนิดไฟล์ .jpeg หรือ .png เท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลงานผ่านทาง Google Form นี้เท่านั้น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด รวมทั้งอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของอิเกียอย่างครบถ้วน ก่อนส่งผลงาน
  • อิเกียจะประกาศรายชื่อผู้ชนะภายในวันที่ 4 ต.ค. 2566 ภายในส่วนความคิดเห็นใต้โพสต์ประกาศกิจกรรมโพสต์นี้ และจะดำเนินการติดต่อผู้ชนะผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ผู้ชนะได้ระบุไว้ในลิงก์ส่งผลงาน ต่อไป
  • อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าของรางวัลอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยทางอิเกียจะขอทดแทนของรางวัลเป็นสินค้าชนิดอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสินค้ารายการเดิม
  •  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถ่าย/ผลิตภาพ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ทางผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้อิเกีย ประเทศไทย มีสิทธิ์นำภาพที่ส่งเข้ารวมประกวดไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ของอิเกีย โดยจะมีการระบุชื่อเจ้าของภาพประกอบ
  • ไฟล์ที่นำส่งเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล (DSLR, Mirrorless, Compact, Action camera หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ) หากเป็นกล้องฟิล์มโดยให้แสกนเป็นไฟล์ดิจิทัลตามขนาดที่กำหนด โดยภายในกิจกรรมนี้ไม่เปิดรับภาพที่สร้างจาก AI Generated
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
  • ภาพถ่ายที่เปิดเผยใบหน้าบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/IKEAThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : IKEA

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
80,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2023 (All day) to 30 ก.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.