^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต/นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าภายในประเทศไทย
 • ใบรับรองกำลังศึกษาจากสถาบันการศึกษา

เพลงที่ใช้ในการประกวด

 • การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บังคับ 2 เพลง จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยจะต้องมีจังหวะดังนี้
  • จังหวะช้า 1 เพลง
  • จังหวะเร็ว 1 เพลง
 • เพลงที่ใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดไม่สามารถเปลี่ยนเพลงที่ใช้จากรอบคัดเลือกได้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครประกวดตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • รอบการประกวด
  • รอบคัดเลือก
   การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย พิจารณาการคัดเลือกจากแถบบันทึกภาพเคลื่อนไหวการขับร้อง โดยคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น ๑๐ คน (แบ่งเป็นประเภทชาย 5 คน/หญิง 5 คน) ประกาศผลในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ http://mupa.buu.ac.th
  • รอบชิงชนะเลิศ
   ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้จากสำนักงานคณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://mupa.buu.ac.th
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัคร และต้องติดรูปภาพขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต / นักศึกษา
 • หนังสือรับรองจากสถาบันว่าเป็นนิสิตนักศึกษา
 • ผู้สมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต้องส่งใบสมัคร และคลิปบันทึกการขับร้อง บอกชื่อเพลง ชื่อผู้เข้าประกวด ชื่อสถาบันการศึกษา โดยบันทึกเสียงธรรมดา ห้ามใช้เทคนิคใด ๆ ในห้อง บันทึกเสียง ไม่มีการแต่งเสียง หรือมีดนตรีประกอบ และห้ามบันทึกเสียงร้องรวมกับผู้เข้าประกวดอื่น ๆ ผู้เข้าประกวดสามารถกาหนดลีลาการขับร้องเพลงเป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องเลียนแบบลีลาการร้องตามแถบบันทึกเสียงของนักร้องศิลปิน
 • การส่งใบสมัคร สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://mupa.buu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • รอบชิงชนะเลิศ ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องเข้าร่วมซ้อมกับวงดนตรีจริง และนักเต้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้จัดการประกวดจะเป็นผู้จัดล าดับในการซ้อม ผู้ที่ไม่มาซ้อมจะถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าประกวดทันที
 • ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเตรียมชุดการประกวดมาด้วยตนเอง

รางวัลการประกวด
ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย - หญิง)

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภท ชาย - หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานคณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 • โทร 0-38102566 ต่อ 105
 • คุณกฤษณะ สโมสร โทร. 088-6287206

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศุธาศินี บุญเกาะ

File attachments: 
หมดเขต: 
30 ส.ค. 2023 08:30 to 02 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.