^ Back to Top

ประกวดทูตเยาวชนการท่องเที่ยว และทูตเยาวชนการกีฬา "Tourium World Kids 2023"

ประกวดทูตเยาวชนการท่องเที่ยว และทูตเยาวชนการกีฬา "Tourium World Kids 2023"

Tourium World Kids 2023 ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนการท่องเที่ยว และทูตเยาวชนการกีฬา "Tourium World Kids 2023" ชิงสิทธิประโยชน์มากมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทูตเยาวชน ด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร-กิจกรรมการทองเที่ยวและการกีฬา ประจำ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และประจำ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  ประจำปี 2023 จำนวน 254 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เด็กและเยาวชน เพศชายหรือหญิง ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ ด้านการเรียน การแสดง การขับร้อง การเต้น นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การพูด การกีฬาทุกประเภท ฯลฯ
 • เป็นเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการร่วมกิจกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์
 • ผ่านการพิจารณาจาก ผู้อำนวยการประจำภาค ของแต่ละภูมิภาคเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่ชอบและให้ความร่วมมือ ในการทำกิจกรรมทั้งเพื่อส่วนตนและส่วนรวม  และรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

กำหนดการโครงการ

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2566
  • สนใจส่งประวัติ-ผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/xNpc2BuTfFtK7WhE9
  • การคัดเลือก ไม่มีค่าสมัคร
 • กำหนดการ Free Workshop รอบคัดเลือก
  • ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 29 ก.ค.2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ SHOW DC พระราม 9
  • ครั้งที่ 2 เสาร์ที่ 5 ส.ค.2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ SHOW DC พระราม 9
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 2 ก.ย.2566 เวลา 12.00 น. ทางเพจ TouriumWorldKids2023

10 สิทธิประโยชน์ ที่เยาวชนผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

 • ระดับเขต 50 เขตกรุงเทพมหานคร 3 ตำแหน่ง
  • ทูตเยาวชนการท่องเที่ยว ประจำเขต ปี 2023
  • ทูตเยาวชนการกีฬา ประจำเขต ปี 2023
  • Tourism World KID ประจำเขต ปี 2023
 • ระดับจังหวัด 77 จังหวัด
  • ทูตเยาวชนการท่องเที่ยว ประจำจังหวัด ปี 2023
  • ทูตเยาวชนการกีฬา ประจำจังหวัด ปี 2023
  • Tourism World KID ประจำจังหวัด ปี 2023
 • ได้รับสายสะพายอันทรงเกียรติ 1 เส้น ประจำตำแหน่งที่ได้รับ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • Workshop ปรับบุคลิกภาพ การพูด การแสดง กับโค้ชอาชีพระดับต้น ๆ ของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ สู่เวทีระดับโลก
 • ได้รับ เพจ Facebook : Tourism World KID ของตนเอง โดยให้ผู้ปกครอง ดำเนินการแทนน้องๆเยาวชน สำหรับเยาวชนที่ยังไม่มีความพร้อมในด้านออนไลน์เพื่อสร้างให้น้องๆที่ได้รับตำแหน่ง  ทำหน้าที่เป็น influencer ในโลกออนไลน์ และเกิดโครงข่ายเชื่อมโยง ผู้ติดตามทั้ง 50 เพจ ประจำเขต และ 77 เพจ ประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้น 254 เพจทั่วประเทศ
 • มีหนังสือแนะนำตัวให้น้องๆ ทูตเยาวชนฯ ได้แนะนำตัวกับ ผู้อำนวยการเขต สำหรับทูตเยาวชนฯประจำเขต และแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ สำหรับทูตเยาวชนฯ ประจำจังหวัด เพื่อได้เป็นที่รู้จักของผู้นำองค์กรหลักๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • การได้รับตำแหน่งต่างๆ จะสามารถเป็น profile ที่ดีระดับประเทศ เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใส่ใน Profile Portfolio เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ได้
 • น้องๆ ที่ได้รับตำแหน่ง จะได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยความรับผิดชอบของผู้อำนวยการประจำภาค และ ครูอำนวยการกลาง ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ
 • น้องๆทูตเยาวชนฯ ทั้งประจำเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร และประจำจังหวัด 77 จังหวัด จะมีโอกาสได้ทำการคัดเลือก เพื่อได้รับทุนการศึกษา ในการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (สัดส่วนทุนที่จะได้รับ ตามความสามารถแต่ละด้านเมื่อมีการคัดเลือก)
 • น้องๆทูตเยาวชนฯ จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ MTW NFT เพื่อให้น้อง ๆ ทูตเยาวชนฯมีช่องทางในการสร้างรายได้ ในตลาด NFT ในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ อยู่ที่ความพร้อมของตัวน้องๆเยาวชน และความพร้อมในการให้ข้อมูล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 089-984-4853
 • Email : twk23consider@gmail.com
 • www.facebook.com/TWK23

ข่าวประชาสัมพันธ์ : TWK23

File attachments: 
หมดเขต: 
10 ก.ค. 2023 08:30 to 15 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.