^ Back to Top

ประกวดแบบ "SELF - TAINABLE Design Contest 2023"

ประกวดแบบ "SELF - TAINABLE Design Contest 2023"

COTTO ร่วมกับ Dsign Something ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "SELF - TAINABLE Design Contest 2023" ในแนวคิด "SELFTAINABLE" : SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

โจทย์การประกวด

 • ออกแบบ POP-UP PUBLIC SPACE ในแบบของคุณที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนให้กับเมือง (เลือก 1 ปัญหา จาก 1 ย่าน ที่คิดว่าสำคัญน่าสนใจ มาออกแบบ "Pop-up Public Space" ที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ)
 • กำหนดฟังก์ชัน และสถานที่ตั้งในย่านที่คุณสนใจ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้จริง
 • ออกแบบบนพื้นที่ใช้สอย ขนาดไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • ต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสินค้า (กระเบื้อง หรือ สุขภัณฑ์/ก๊อกน้ำ) พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกใช้
 • โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.cotto.com
 • ผลงานของผู้ชนะจะต้องสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อสร้างขึ้นจริงได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กลุ่มนักศึกษาสายออกแบบ ชั้นปีที่ 2-5
 • ไม่จำกัดสถาบันและภาควิชา
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบบุคคล และแบบทีมไม่เกิน 3 คน

เกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (ไม่จำกัดสถาบันและภาควิชา) โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบบุคคล และแบบทีมไม่เกิน 3 คน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแบบยังคงเป็นของผู้ส่งประกวด แต่บริษัท COTTO และ Dsign Something มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยคำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด โดยฟ้องร้องมิได้
 • หากผู้ประกวดได้รับรางวัล และพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทุจริตในภายหลัง รางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืน รวมถึงผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฏหมาย

ขั้นตอนการประกวดแบบ

 • Registration Deadline : 15 สิงหาคม 2023 ขยายเวลาถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2023
 • 15 Teams Announcement : 31 สิงหาคม 2023
 • Workshop : 09 กันยายน 2023
 • Final Project Submission : 30 กันยายน 2023
 • Award Announcement : 28 ตุลาคม 2023

ขั้นตอนการประกวดแบบ​

 • Registration
 • 1st Round
  • 1st Round Judgment >> 15 Teams Announcement
  • Dsign Something และทีม COTTO คัดเลือกผลงาน 15 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop รับคำปรึกษาจากทีมสถาปนิกชั้นนำ
  • รายละเอียดการส่งผลงาน
   • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบ PDF File จำนวน 1 หน้า ขนาด A1 แนวตั้ง ไม่เกิน 300 DPI (ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน ไม่บังคับสเกล ผู้เข้าประกวดพิจารณาตามความเหมาะสม)
   • ส่งผลงานในรูปแบบลิงก์ดาวน์โหลดเท่านั้น
   • ในไฟล์ควรประกอบด้วย 1.ชื่อโครงการ 2.แนวคิดการออกแบบ 3.ผนังบริเวณ, ผังพื้น, รูปตัด, รูปด้าน, รูป ISOMATRIC หรือ รูปทัศนียภาพ หรือ แบบขยายจุดที่น่าสนใจ โดยต้องสื่อสารให้เห็นความน่าสนใจ และทำให้กรรมการเข้าใจภาพรวมแนวคิดของงานมากที่สุด
   • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสินค้า (กระเบื้อง หรือ สุขภัณฑ์/ก๊อกน้ำ) พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกใช้โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.cotto.com
 • Final Round
  • Design Development >> Award Winner
  • 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำแบบที่ได้รับคำปรึกษาไปพัฒนาต่อ และส่งผลงานรอบ Final ก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสิน จากทีมกรรมการตัดสินทั้ง 5 ท่าน
  • รายละเอียดการส่งผลงาน
   • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานที่ถูกพัฒนาแล้วในรูปแบบ PDF File จำนวน 1 หน้า ขนาด A1 แนวตั้ง ไม่เกิน 300 DPI
   • ส่งผลงานในรูปแบบลิงก์ดาวน์โหลดเท่านั้น
   • ส่งแบบประกวดที่ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, แนวคิดการออกแบบ, ผังพื้น, ภาพตัด, รูปด้าน, แบบขยาย, รูปทัศนียภาพ ในแบบสมบูรณ์พร้อมระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ COTTO และบอกเหตุผลที่เลือกใช้
   • ไม่จำกัดการนำเสนอเพิ่มเติมที่ทำให้เข้าใจแบบได้มากขึ้น เช่น VDO Presentation, แบบจำลอง (Model) , Animation หรืออื่น ๆ
   • ทุกผลงานที่มีโอกาสได้เข้ารอบ Final Round จะได้นำเสนอผลงานบนบอร์ด Architecture Exhibition ในรอบสุดท้าย

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้เผยแพร่ลงบน Website และเพจ Dsign Something
 • ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายมีโอกาสจัด Architectural Exhibition
 • ผลงานที่ได้รางวัล 1st Prize มีโอกาสนำไปพัฒนาต่อและได้สร้างจริง
 • ผู้เข้าประกวดที่มีแนวคิดน่าสนใจผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายจึงจะได้พัฒนาแบบต่อ โดยมีโอกาสสร้างคอนเนคชัน ปรึกษาและตรวจแบบกับดีไซน์เนอร์จากสตูดิโอชั้นนำก่อนพัฒนาผลงาน พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • COTTO : www.facebook.com/cottoofficial
 • Dsign Something : www.facebook.com/DsignSomething
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 ก.ค. 2023 08:30 to 25 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.