^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แชะ แชร์ เช็ค" ในรูปแบบความสุขที่เกิดขึ้นที่เมืองศรีราชา...เมืองแห่งความสุข : Sriracha, the city of Happiness

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แชะ แชร์ เช็ค" ในรูปแบบความสุขที่เกิดขึ้นที่เมืองศรีราชา...เมืองแห่งความสุข : Sriracha, the city of Happiness

เทศบาลเมืองศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แชะ แชร์ เช็ค" ในรูปแบบความสุขที่เกิดขึ้นที่เมืองศรีราชา...เมืองแห่งความสุข : Sriracha, the city of Happiness ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

กติกาการประกวด

 • กดถูกใจและกดแชร์โพสต์ การประกวดถ่ายภาพ ปรากฎบนไทม์ไลน์ของตัวท่านเองและเปิดเป็นสาธารณะเพื่อเข้าร่วมประกวด
 • ต้องเป็น "ภาพถ่ายตนเองหรือเซลฟี่ (Selfie)" คู่กับสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย หรือ ภาพวาดบนกำแพง Street Art (บริเวณกำแพงด้านหน้าสถานีสูบน้ำ และกำแพงบ้านพักนายอำเภอศรีราชา ตรงข้ามสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา) เท่านั้น
 • "1 คน 1 ภาพ 2 สถานที่" ประชาชนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ โดยจำกัดสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวด (เลือกสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ท่านสนใจ ได้แก่ สะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย หรือ ภาพวาดบนกำแพง Street Art)
 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone กล้อง Digital กล้อง Compact Action Camera และ Drone เป็นต้นฯลฯ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล เท่านั้น ไฟล์ .JPG ขนาดไม่เกิน 3,000 - 4,000 พิกเซล ไม่มีตัวอักษร หรือกราฟฟิกบนภาพ สามารถแต่งภาพได้ตามสมควร โดยจะต้องโพสต์ภาพที่เข้าร่วมประกวด ใต้โพสต์การประกวดวาดภาพ หัวข้อ"แชะ แชร์ เช็ค" บนเพจเฟสบุ้ค Facebook: ประชาสัมพันธ์ ทม.ศรีราชา (www.facebook.com/Pr.Srirachacity) เท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้เข้าประกวดระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ พร้อมบรรยายความประทับใจและเชิญชวนเที่ยวศรีราชาต่อภาพนั้น ไม่เกิน 2 บรรทัด
 • เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อทุกช่องทาง
 • ภาพถ่ายที่ผู้เข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองศรีราชา โดยไม่ขัดกับพรบ. PDPA และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดลงทะเบียนและส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • สถานที่ในภาพถ่ายตรงตามที่กำหนด
 • องค์ประกอบภาพสถานที่ บุคคล สวยงาม และบรรยายความประทับใจและเชิญชวนเที่ยวเมืองศรีราชาต่อภาพนั้นอย่างเหมาะสม
 • ผลการประกวดภาพถ่ายจากคณะกรรมการตัดสินภาพ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ภาพถ่ายสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 8 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 รับ 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 รับ 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 รับ 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • ภาพถ่ายภาพวาดบนกำแพง Street Art จำนวน 8 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 รับ 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 รับ 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 รับ 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

หมายเหตุ 1 คนส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ 2 สถานที่ แต่จะมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลได้เพียง 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • โทร.0 3832 7888 ต่อ 101 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
19 มิ.ย. 2023 08:30 to 19 ก.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.