^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๖ "Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์"

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๖ "Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๖ "Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้เยาวชนไทย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์
 • ส่งเสริมทักษะให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ในเวลาที่จํากัด
 • สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยใฝ่รู้ดาราศาสตร์

เงื่อนไขการสมัคร

 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน
 • ผู้สมัครทั้ง 3 คนจะต้องอยู่ในสังกัดโรงเรียนเดียวกัน และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • แต่ละทีมจะต้องมีหัวหน้าทีม 1 คน สำหรับเป็นผู้ประสานงานหลัก
 • แต่ละทีมจะต้องมีครูที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน (ครูที่ปรึกษา 1 คนสามารถดูแลหลายทีมได้)
 • แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ทีม
 • จัดแบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 4 ภูมิภาค

รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันทดสอบความรู้รอบตัวเรื่องดาราศาสตร์ นอกเหนือไปจากความรู้ในห้องเรียน ที่ไม่ใช่ทางทฤษฎีหรือคำนวณ

เนื้อหาในการแข่งขัน

 • การดูดาวเบื้องต้น กลุ่มดาว ปรากฏการณ์ ปฏิทินดาราศาสตร์
 • นิทาน และตำนานที่เกี่ยวกับดาว ดาราศาสตร์พื้นบ้าน ทั้งไทยและนานาชาติ
 • นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์
 • การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
 • กล้องโทรทรรศน์และหอดูดาวชื่อดังทั่วโลก
 • ข่าวดาราศาสตร์ / เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์
 • การสำรวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ จรวด ดาวเทียม
 • ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ วัตถุในห้วงอวกาศลึก
 • โบราณดาราศาสตร์
 • แฟนพันธุ์แท้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

กำหนดการ

 • 24 เม.ย. - 4 มิ.ย. 66 เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก
 • 6 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน รายละเอียดการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน ทาง www.NARIT.or.th
 • 17 มิ.ย. 66 แข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคทั้ง 4 ภาค
 • 30 มิ.ย. 66 ประกาศผลตัวแทนภูมิภาคละ 2 ทีม แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทาง www.NARIT.or.th
 • 15 ส.ค. 66 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • เดินทางมาเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติ และห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง ณ จังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • โล่รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • โล่รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
  • เกียรติบัตร พร้อม เงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
โทร. 053-121268 ต่อ 210-212 หรือ 081-8854353 (ในวัน-เวลาราชการ)

File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2023 08:30 to 04 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.