^ Back to Top

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2023"

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2023"

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน "Asia Young Designer Awards 2023" (AYDA 2023) ภายใต้โจทย์ CONVERGE : CHAMPIONING PURPOSEFUL DESIGN ชิงรางวัล

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักออกแบบรุ่นใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยความยั่งยืน บนความสัมพันธ์ของ คน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 • ผลักดันให้โครงการ AYDA เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวม นักออกแบบทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ แนวคิดต่างๆ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบดียึ่งขึ้น
 • สร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์การทํางานจริงเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ

ธีมการประกวดปี 2023
"การรวมกันเป็นหนึ่งด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์อันสูงสุดผ่านงานออกแบบ"
หัวใจสำคัญของโจทย์ในปีนี้ การออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและรอบคอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ในขณะเดียวกันยังมอบโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปจนถึงความสะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ธีมการแข่งขันในปีนี้จึงเน้นไปที่ การออกแบบที่มุ่งตอบโจทย์สู่การใช้ชีวิตที่ดีกว่า

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
 • การประกวดเปิดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดในการส่งอย่างเคร่งครัด และสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้ประสานงานการประกวดของแต่ละสถาบันได้
 • กำหนดส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะถูกแจ้งให้ทราบเพื่อเดินทางมานำเสนอผลงานด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อทำการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล
 • ผู้ชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแต่ละประเทศ จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT 2024 ณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อชิงชนะเลิศระดับเอเชียต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนย้ายให้กัน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตใดๆ
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลต่างๆ ได้ ในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (Passport)

รางวัลการประกวด

 • NATIONAL AWARDS
  • AWARD Gold
   เงินรางวัล 100,000 บาท เป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันระดับระดับนานาชาติ Asia Young Designer Summit 2024 พร้อม Sketchup Studio Education Software 2023 (1 Year)
  • AWARD SILVER
   เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม Sketchup Studio Education Software 2023 (1 Year)
  • BRONZE AWARD
   เงินรางวัล 4,000 บาท สาขาละ 4 รางวัล
  • BEST COLOUR CHOICE
   เงินรางวัล 2,000 บาท สาขาละ 4 รางวัล
  • BEST LECTURER AWARD
   เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อม SKETCHUP PRO 2023 (License for Education-Lab 1 year, 15 Licenses)
 • INTERNATIONAL AWARDS
  • "Asia Young Designer of the Year"
   ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาได้รับโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่ Harvard’s Graduate School of Design in program’ June 2024 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟรี ระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่ากว่า 10,000 USD
  • NIPPON PAINT COLOUR AWARD
   เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD
  • BEST SUSTAINABLE DESIGN
   เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD
  • BEST DESIGN IMPACT
   เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Asia Young Designer Awards Thailand
 • Line : ayda-th
File attachments: 
หมดเขต: 
19 พ.ค. 2023 08:30 to 27 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.