^ Back to Top

ประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 "10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8"

ประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 "10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8"

National Geographic Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 "10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8" ภายใต้หัวข้อ "Water of Life – สายน้ำแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และสมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงเป็นสารคดีภาพ 1 เรื่อง
 • จำนวน 10 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ และเรื่องย่อ
 • หรือแนวคิดสารคดีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยสะท้อนมุมมองและแง่คิดใหม่ๆ

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระ หรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ หากส่งในนามทีมต้องไม่เกิน 3 คน / ทีม)  และ 1 รายชื่อมีสิทธิ์ส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้งต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทผู้สนับสนุนโครงการ นำภาพไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เท่านั้น
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • หมดเขตรับผลงาน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
 • รอบคัดเลือก: ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทาง www.ngthai.com
 • Popular Vote: ร่วมโหวตภาพประทับใจที่สุด วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง Facebook: National Geographic Thailand
 • รอบชิงชนะเลิศ: นำเสนอผลงานที่เข้ารอบต่อคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ประกาศผลและรับรางวัล: ในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2023 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนในลิงค์สมัครส่งภาพ (ติดตามเร็วๆ นี้) ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน หรือ 1 ทีม ต้องส่งผลงานทั้งหมด 10 ภาพ ที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นสารคดี 1 เรื่อง ก่อนอัพโหลดควรตั้งชื่อไฟล์พร้อมหมายเลขกำกับ
 • กด "อัพโหลดภาพประกวด" ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิตอลสีหรือขาวดำ ด้านยาวไม่เกิน 1,200 Pixels  ภาพทุกภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB  โดย Upload ภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมใส่คำบรรยายภาพแต่ละภาพสั้น ๆ (คำบรรยายไม่เกิน 300 ตัวอักษร)
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ใส่เรื่องย่อหรือแนวคิดของสารคดี ความยาว 500 – 1,000 ตัวอักษร
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขภาพและข้อมูลได้

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ความงามและองค์ประกอบทางศิลปะของภาพถ่าย
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ๆ ในการนำเสนอสารคดีภาพ
 • ภาพถ่ายทุกภาพควรมีคุณสมบัติของ “ภาพถ่ายสารคดี” ที่ร้อยเรียงและเล่าเป็นสารคดี 1 เรื่องได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล   
  • เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
  • ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,920 บาท
 • รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 960 บาท

ติดต่อสอบถาม
email: ngmth@amarin.co.th
Facebook: National Geographic Thailand

File attachments: 
หมดเขต: 
17 ก.พ. 2023 08:30 to 31 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.