^ Back to Top

ประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 "Design Excellence Award 2023 (DEmark)"

ประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 "Design Excellence Award 2023 (DEmark)"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 "Design Excellence Award 2023 (DEmark)" ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องมีหลักฐาน หนังสือให้ความยินยอม / มอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย หรือ หลักฐานการจำหน่ายสินค้า เช่นภาพถ่ายร้านค้า ใบเสร็จรับเงิน
 • บริษัทออกแบบ จะต้องมีหลักฐาน หนังสือให้ความยินยอม / มอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย
 • บริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ สามารถส่งชื่อผู้ออกแบบได้ทั้งในรูปแบบบริษัทออกแบบ กลุ่มนักออกแบบ ทีมนักออกแบบในบริษัท หรือนักออกแบบอิสระ ผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์

ประเภทรางวัลการประกวด

 • กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
 • กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น (Gift & Decorative Items / Household Items/Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.)
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances /Equipment /IoT/ etc)
 • กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
 • กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design/ Illustration / Character / Digital Art)
 • กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space/ Condominium Project)
 • กลุ่มผลงานออกแบบระบบ บริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล (Systems, Services, Digital Platform, Online Interface Design, Apps for Smartphones and Tablets, Website)

กำหนดระยะเวลา

 • 3 ก.พ. 2566 เปิดรับสมัครส่งสินค้าเข้าประกวด รางสินผลงานออกแบบยอดเยี่ยม ปี2566 (รับสมัครออนไลน์)
 • 3 พ.ค 2566 ปิดระบบรับสมัคร ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
 • 13-16 มิ.ย. 2566 พิจารณาตัดสินรางวัลผลงานออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 ณ ICONSIAM
 • 12-18 มิ.ย. 2566 งานแสดงสินค้าผลงานออดแบบ DEmark Show Case 2023 ณ ICONSIAM

รางวัลการประกวด

 • Prize from Prime Minister
  ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทละ 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี
 • PR by DEmark
  การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในสื่อเว็บไซต์ www.demarkaward.net และ ได้สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark บนฉลาก หรือใบประชาสัมพันธ์ แผ่นผับต่างๆ ของสินค้า
 • Join Gmark
  ได้รับโอกาสพิเศษการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ได้สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการประกวด G-mark ทันที รวมทั้งสิทธิ์พิเศษในการสมัครรางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน
 • Exhibited at the event
  ได้โอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ อาทิเช่น Milan Design Week, Maison & Object, งานแสดงสินค้า Style Bangkok และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
 • Promoted in PM Award Directory
  การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในหนังสือ PM Award Directory (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ 1 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสินค้า), วารสารผู้ส่งออก
 • Use DEmark Mark on your Product
  สามารถใช้เครื่องหมาย DEmark ประกอบในการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายได้

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/DEmarkthailand

File attachments: 
หมดเขต: 
06 ก.พ. 2023 08:30 to 19 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod