^ Back to Top

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทำเมนูอาหารปลอดภัยที่สามารถช่วยลดความเป็นพิษระหว่างการปรุงประกอบอาหาร อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องอาหารกับสุขภาพ

รูปแบบกิจกรรม

 • เมนูอาหารที่นำมาประกวด อาจเป็นเมนูอาหารท้องถิ่น อาหารไทย หรือ อาหารต่างชาติ ก็ได้
 • ผู้เข้าประกวดออกแบบ “เมนูอาหารจานเดียว” โดยแต่ละเมนูต้องมีองค์ประกอบของผัก และ/หรือ สมุนไพร และ/หรือ ผลไม้ รวมทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ถั่ว หรือ ธัญพืช เป็นส่วนผสม โดยอาจใช้วัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิดได้

หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลอาหารปลอดภัยลดพิษ ได้จาก facebook page: พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย และหลักสูตรระยะสั้นสารก่อมะเร็งในอาหาร สนใจสมัครเรียนติดต่อที่ line@455uldnq

การส่งผลงานประกอบด้วย

 • แนวคิดในการทำอาหารจานนี้ให้เป็นเมนูอาหารปลอดภัย (กรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน)
 • สูตรอาหาร วัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ (กรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน)
 • รายละเอียดวิธีปรุงประกอบอาหาร (กรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน)
 • วิดีโอขณะถ่ายทำ เพื่อสังเกตสุขอนามัยของอุปกรณ์และผู้ทำอาหารระหว่างการปรุงอาหาร โดยกำหนดความยาวของคลิปวิดีโอประมาณ 5-7 นาที (แนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 100 MB ลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน กรณีไฟล์ใหญ่เกิน 100 MB สามารถนำไฟล์ขึ้นไปวางใน google drive แล้ว copy link มาวางในแบบฟอร์มส่งผลงาน (อย่าลืมเปิดสิทธิแชร์ link ด้วยนะคะ)
 • ภาพของเมนูอาหารที่เสร็จแล้ว
 • ส่งผลงานได้ 1 คน 1 เมนู เท่านั้น

ระยะเวลาการประกวด

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ตัดสินและประกาศผลเมนูอาหาร 15 มีนาคม 2566 ผ่านทางเฟสบุคของหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

เกณฑ์การตัดสิน

 • วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารควรหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด ไม่ควรหาซื้อยากหรือแพงจนเกินไป
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่มีผู้ช่วยในการปรุงประกอบอาหารในคลิปวิดีโอ
 • สูตรอาหาร และลำดับขั้นตอนการปรุงประกอบอาหาร ต้องเขียนให้ละเอียด โดยระบุจำนวนหรือปริมาณของส่วนประกอบที่ใช้ในเมนูอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หน่วยการชั่ง ตวง ได้แก่ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วย ผล (ลูก) ใบ ฟอง กรัม หรือ มิลลิลิตร เป็นต้น
 • ภาพของเมนูอาหารที่เสร็จแล้ว ควรชัดเจนและเป็นภาพของจริง และ วิดีโอระหว่างการทำเมนูอาหารต้องชัดเจนและเป็นการถ่ายทำจริง ไม่มีการนำภาพของวิดีโอของผู้อื่นมาตัดต่อใช้เป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องมีการระบุวัน/เดือน/ปี ขณะถ่ายทำให้ชัดเจน
 • กรรมการจะพิจารณาประเมินคะแนนของแต่ละเมนูที่ส่งเข้าประกวด กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งคะแนนดังนี้
  • ความปลอดภัย 40 คะแนน
   (วิธีปรุงประกอบอาหารที่ช่วยลดความเป็นพิษ 20 คะแนน สุขอนามัย 20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ Five Keys to Safer Food ของ WHO)
  • โภชนาการสมดุล 30 คะแนน
   (ตรวจสอบด้วยโปรแกรม INMUCAL โดยพิจารณาจากค่าพลังงานและสารอาหาร 20 คะแนน สารสำคัญในอาหาร 10 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
   (ตัดสินจากแนวคิดในการทำเมนูอาหารปลอดภัย 10 คะแนน การประยุกต์เลือกใช้วัตถุดิบ 10 คะแนน)
  • การจัดอาหารสวยงามน่ารับประทาน 10 คะแนน
   (การนำเสนอจากวิดีโอ 5 คะแนน การจัดจานอาหารให้น่ารับประทาน 5 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 1 จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
 • ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 2 จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
 • เงินรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 700 บาท
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกวดเมนูอาหารปลอดภัย โดยประกาศนียบัตรจะระบุชื่อเมนูอาหารและชื่อผู้ได้รางวัล
 • วิดีโอ และ ภาพของเมนูอาหาร ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสื่อโซเซียลของหลักสูตรฯ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถาม

 • line official accounts : @455uldnq
 • อีเมล : dunyaporn.tra@mahidol.edu / monruedee.suk@mahidol.edu / donnapa.klo@mahidol.ac.th
File attachments: 
หมดเขต: 
19 ม.ค. 2023 08:30 to 28 ก.พ. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.