^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ "Amazing Shot of Happiness"

ประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ "Amazing Shot of Happiness"

ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ "Amazing Shot of Happiness" จากงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

กติกาการประกวด

 • เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2566 - 5 มกราคม 2566
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • ผู้ส่งภาพจะต้องนำส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดขั้นต่ำ 18 MP ขึ้นไป โดยด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 3,464 พิกเซล และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,196 พิกเซล ในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น โดยจะต้องไม่ปรากฏลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว และ/หรือสีใด ๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการ ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมตกลง และรับรองว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการนำส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นใดอ้างสิทธิ์ในงานดังกล่าว ว่าเป็นงานที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม ตกลงจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 • การส่งผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพมาที่อีเมล iconsiamphotocontest@gmail.com โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดภาพพลุ Amazing Thailand Countdown 2023”
 • ผู้ส่งภาพจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน โดยจะถือเอาเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพ รับทราบและตกลงว่า ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 • ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ มีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมทั้งจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับผู้จัดการประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

กติกาการร่วมกิจกรรม Social Media Popular Vote

 • แชร์ภาพพลุจากงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ที่ถ่ายด้วยตนเอง ลงบน Instagram และเขียนแคปชั่นสุดประทับใจ พร้อมติด #AmazingThailandCountdown2023 #ICONSIAM #AmazingShotOfHappiness และเปิดการแชร์เป็นสาธารณะ
 • ภาพไหนที่ประทับใจที่สุด และมียอดไลก์มากที่สุด 5 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 5 มกราคม 2566 รับรางวัล Social Media Popular Vote

กำนดระยะเวลา

 • วันที่ 17 ธันวาคม 2565 : เข้าร่วมเวิร์กช็อป ถ่ายภาพอย่างไรให้โดนใจ เพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายรูปพลุให้สวยจนเข้าตากรรมการ ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ ICONLUXE Hall ชั้น 1 ไอคอนสยาม (จำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น)
 • วันที่ 1 - 5 มกราคม 2566 : ส่งผลงานทางอีเมล iconsiamphotocontest@gmail.com
 • วันที่ 8 มกราคม 2566 : ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง Facebook ICONSIAM และ www.iconsiam.com
 • วันที่  9 มกราคม 2566 : มอบรางวัล และถ่ายภาพผู้ชนะการประกวด ณ ห้อง ICONLUXE HALL ชั้น 1
 • วันที่  10 - 31 มกราคม 2566 : จัดแสดงผลงานออนไลน์ ผ่านจอ Digital ICONSIAM

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายพลุที่จัดขึ้นในงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ที่ ICONSIAM เท่านั้น
 • เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับ Theme "Amazing Shot of Happiness"
 • เป็นภาพที่มีความลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบ และ ความสวยงามของภาพถ่าย

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณวรรณพงศ์ สุรโรจน์ประจักษ์
  กรรมการและนายทะเบียนสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่1 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท Viz Coin 50,000 Coins
 • รางวัลที่2 เงินสดมูลค่า 25,000 บาท Viz Coin 25,000 Coins
 • รางวัลที่3 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท Viz Coin 10,000 Coins
 • รางวัลชมเชย Viz Coin รางวัลละ 3,000 Coins (จำนวน 5 รางวัล)
 • รางวัล Social Popular Vote Viz Coin รางวัลละ 3,000 Coins (จำนวน 5 รางวัล)

สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป
สมาคมถ่ายภาพ (ในเวลาทำการ) โทร. 097-250-0058 หรือ 088-089-5978

File attachments: 
หมดเขต: 
01 ม.ค. 2023 08:30 to 05 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.