^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า"

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า" เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 
ประเภทการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ประเภทบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กติกาการประกวด

 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เข้าประกวดได้เพียง 1 ประเภท
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 5 ภาพ
 • ผู้ถ่ายต้องระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 255 ตัวอักษร
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ด้านสั้นของไฟล์ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 pixels ด้านยาวไม่จำกัด  ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ RAW หรือไฟล์ต้นฉบับ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ (ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400×4,000 pixels ขนาดไฟล์ระหว่าง 3-5 MB ) ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สามารถส่งเข้าประกวดได้ แต่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • การใช้โปรแกรมในการปรับแต่งภาพสามารถทำได้เฉพาะการปรับสี และแสงของภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง (กรณีคณะกรรมการ มีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ)
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าประกวดเก็บภาพใน Google drive หรือ One drive และเปิดสิทธิ์สาธารณะ พร้อมส่งลิงค์ มาทาง e-mail

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งประกวดผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 18 มกราคม 2566 ทาง E-mail: photodent40@gmail.com
 • ประกาศผลรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปที่ www.dent.psu.ac.th หรือ www.facebook.com/DentPSU

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 : 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย : 500 บาท (5 รางวัล) มูลค่ารวม 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร อาคาร 3 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในวันและเวลาราชการ)
 • E-mail: photodent40@gmail.com
 • โทรศัพท์ 0-7428-756

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Firm Jellyrocket

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2022 08:30 to 18 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.