^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "The Symphony Photo Challenge 2022"

ประกวดภาพถ่าย "The Symphony Photo Challenge 2022"

The Symphony ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "The Symphony Photo Challenge 2022" ภายใต้หัวข้อ "Sound of Happiness from the Sea" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ช่างภาพมืออาชีพ
  เปิดรับภาพถ่ายจากกล้อง DSLR และ Drone เท่านั้น ส่งไฟล์ภาพความละเอียดภาพ ขนาดด้านที่สั้นที่สุด ไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixel และด้านที่ยาวที่สุด ไม่ต่ำกว่า 4,800 Pixel
 • ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
  เปิดรับภาพถ่ายจากกล้อง Digital ทุกรูปแบบ DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone ส่งไฟล์ภาพความละเอียดภาพ 1920×1080 pixel

หมายเหตุ 1 ท่าน สามารถสมัคร ได้ 1 ประเภท เท่านั้น

พื้นที่ที่กำหนดให้ถ่ายภาพ

 • สระว่ายน้ำ Sea Sky ชั้น 41 (จัดให้ขึ้นถ่ายภาพรอบละ 15 ท่าน)
 • สะพานท่าเทียบเรือ The Symphony
 • หน้าหาดโครงการ The Symphony

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับสติ๊กเกอร์อนุญาตเข้าพื้นที่ถ่ายภาพ ณ สำนักงานขายโครงการ The Symphony Condo ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. หากไม่มาลงทะเบียนถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทุกกรณี
 • กรุณาเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการขึ้นถ่ายภาพสระว่ายน้ำ Sea Sky ชั้น 41 ตามที่โครงการได้ระบุไว้ในใบสมัคร
 • หากต้องการขึ้นถ่ายภาพมากกว่า 1 รอบ สามารถต่อคิวหน้างานเพื่อลงทะเบียนขึ้นถ่ายได้อีก
 • ในส่วนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือและหน้าหาด หากท่านลงทะเบียนและได้รับสติ๊กเกอร์อนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ท่านสามารถใช้เวลาในการถ่ายภาพได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.

การส่งผลงาน
อัพโหลดภาพถ่ายลง Google Drive ไม่จำกัดจำนวนภาพ ในรูปแบบ JPG File (ความละเอียดภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของการประกวด) พร้อมแนบชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ thesymphony.triones@gmail.com  ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมเเข่งขันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องทำตามเงื่อนไขเเละกติกาอย่างถูกต้องเเละครบถ้วน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำผู้ติดตามมาช่วยได้เพียง 1 คนเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้นำนางแบบเข้ามาถ่าย กำหนดให้ถ่ายเฉพาะภาพวิวเท่านั้น)
 • สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โดรนในงานประกวดถ่ายภาพจะต้องมีใบอนุญาติทั้งผู้ขับโดรนและอุปกรณ์โดรนเอง หากไม่มีใบอนุญาตทั้ง 2 ใบจะไม่สามารถนำโดรนขึ้นถ่ายภาพได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเรียกค่าเสียหายใดๆกับบริษัทได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลโดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ – นามสกุลเเละรายละเอียดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยเเพร่ในสื่อออนไลน์ เพื่อทำการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • ลิขสิทธิ์ในภาพทั้งหมดที่ผู้เเข่งขันส่งเข้าประกวดต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยภาพที่ส่งเข้ามา ต้องไม่ติดลายน้ำหรือตัวอักษร เเละต้องมีความละเอียดตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทมีสิทธิ์นำภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ในเชิงโฆษณาเเละเผยเเพร่ภาพถ่าย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ เเก่เจ้าของภาพถ่าย
 • ผู้เข้าเเข่งขันทุกท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบเเทนใดๆ จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถูกนำไปใช้ในการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์ทุกกรณี
 • ผู้เข้าเเข่งขันสามารถตกแต่ง แก้ไขสีสันในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้อง เป็นธรรมชาติ ไม่ตัดต่อ ตัดแปะ เเละไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าเเข่งขัน ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด หากพบว่าเป็นผลงานของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครทุกท่านต้องสร้างอัลบั้ม The Symphony Photo Challenge 2022
 • อัพรูปภาพใน Facebook ส่วนตัว
 • ตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 • เช็คอิน The Symphony Condo
 • ติดแฮชแท็ก #แลนด์มาร์คเมืองชลThesymphonycondo #คอนโดหรูติดทะเลThesymphonycondo #คอนโดติดหาดส่วนตัวแห่งเดียวในชลบุรี

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่เข้าถ่ายภาพ
  • ประเภทช่างภาพมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
  • ประเภทประชาชนผู้สนใจทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ทาง Facebookfanpage The Symphony Condo
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเตรียมไฟล์ต้นฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัล ณ สำนักงานขายโครงการ The Symphony Condo ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ถือว่ายินยอมรับเงื่อนไขการประกวด ดังกล่าวข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • ประเภทช่างภาพมืออาชีพ
  • รางวัลชนะเลิศ 5,000  บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2,000 บาท
  • รางวัล Popular Like & Share  1,000 บาท / 2 รางวัล (รางวัล  Popular Like & Share ตัดสินจากผู้ที่มียอดไลค์และยอดแชร์มากที่สุด)
 • ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1,000 บาท
  • รางวัล Popular Like & Share 500 บาท / 4 รางวัล ( รางวัล  Popular Like & Share ตัดสินจากผู้ที่มียอดไลค์และยอดแชร์มากที่สุด)

ติดต่อสอบถาม
คุณดาว (ฝ่ายการตลาด) ในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.

 • โทร. 092-2872242
 • Line Official : @THESYMPHONY
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ต.ค. 2022 08:30 to 25 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.