^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565"

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในวิถีชีวิต ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านผลงานภาพถ่ายแนวสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

กติกาการภาพประกวด

 • ผู้ส่งภาพประกวด อนุญาตให้ขึ้นไปถ่ายบนหอชมเมืองสมุทรปราการ ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 16.30 -19.30 น. ตลอดช่วงงานเทศกาลนี้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล หรือใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของกล้องถ่ายภาพ ในรูปแบบไฟล์มาตรฐาน JPEG
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพแต่ต้องเป็นไฟล์ที่ถ่ายในช็อตเดียว ห้ามซ้อนภาพ หรือปรับแต่งสีสดเกินจริง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายภาพเองในช่วงงานเทศกาลปี 2565 นี้เท่านั้น โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่นภาพต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือบริษัทฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งเข้าประกวดภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใดๆ ทั้งสิ้น
  • หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษร ลายน้ำ หรือกราฟฟิคใดๆ ลงบนภาพ
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 20 ภาพโดยแต่ละภาพต้องมีมุมมองและเนื้อหาแตกต่างกัน
 • ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่เพียงแค่ 1 รางวัล และมีสิทธิ์รับรางวัลโดยรวมสูงสุดไม่เกิน 3 รางวัล
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 • คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของภาพนั้นๆ
 • ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งไฟล์ภาพทางออนไลน์ ผ่านทาง email : jdprasamut@gmail.com ระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 (ปิดระบบ เวลา 19.00 น.) และเมื่อทีมงานได้รับไฟล์ภาพจะมีอีเมล์ตอบกลับภายใน 1- 2 วันทำการ
  • กรอกชื่อนามสกุลจริง ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ และอีเมล์
  • การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้ตั้งตามชื่อและนามของผู้สมัคร ตามด้วยหมายเลขลำดับภาพจนครบจำนวนภาพที่ส่ง ตัวอย่าง เช่น พระสมุทร_เจดีย์01, สมุทร_เจดีย์02 เป็นต้น
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเพจสมุทรปราการก้าวหน้า www.facebook.com/progressingsamutprakan
 • งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2565 บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
email : jdprasamut@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Bang Muang

File attachments: 
หมดเขต: 
27 ต.ค. 2022 08:30 to 07 พ.ย. 2022 19:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod