^ Back to Top

ประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2022"

ประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2022"

Imperial World Samrong ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2022" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้ชนะจะได้เดินพรมแดงในงาน The Guitar Mag Award 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษา
  • ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ 15-22 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2543-2550)
 • กรณีผู้เข้าแข่งขันอายุต่ํากว่า 18 ปี ต้องมีสําเนาบัตรประชาชนเซ็นอนุญาตการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง สมาชิกในวงจะต้องมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในวงอย่างต่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ภายใต้วงเดียวกันเท่านั้น ห้ามเล่นดนตรี หรือร้องให้กับวงอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • สมาชิกในวงต้องไม่เคยมีผลงานอัลบั้มเพลง หรือเซ็นสัญญาร่วมกับค่ายเพลงมาก่อน หากทีมงานตรวจสอบ
 • และพบภายหลัง สมาชิกทุกคนในวงจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
 • คณะผู้จัดงาน จัดเตรียมเครื่องดนตรีสําหรับการแข่งขัน ทั้งนี้ กลองชุด ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้แอมป์เบส และตู้แอมป์คีย์บอร์ด หากผู้เข้าแข่งขันจําเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีนอกเหนือจากนี้ทางผู้แข่งขันต้องนํามาเอง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งเสียงดนตรีประเภท Music Computer
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกข้อมูล และ ส่งเอกสารแนบ ในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน จึงถือเป็นการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าร่วมใน Line Open chat : Imperial Music Award 2022 หลังจากมีการติดต่อกลับจากทีมงาน
 • อ้างอิงถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง
 • / ผู้จัดการทีม รับทราบดีและมีความยินยอม ให้นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร ภาพถ่าย ภาพถ่ายวิดีโอ เสียงบันทึก ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาด ในช่องทางของศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง และมิตรร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของท่าน มิได้ทําให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

การรับสมัคร

 • สมัครผ่าน Google Form
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2565
 • รับจํานวนจํากัด 120 วง เท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

 • สําเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา ของสมาชิกทุกคนในวง
 • สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในวง
 • ไฟล์ภาพ jpg รวมสมาชิกทั้งหมดในวงดนตรี
 • กรณีสมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรม
 • ไฟล์ VDO แนะนําชื่อวงและสมาชิก ความยาวไม่เกิน 20 วินาที สกุลไฟล์ .MP4
  (อัพโหลด VDOผ่านช่องทาง Google Drive ตามรายละเอียดหน้าสุดท้าย)

รางวัลการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
 • รอบ Battle
  • สื้อที่ระลึกจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง สําหรับวงที่ได้ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (10 รางวัล)
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
   • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
   • ทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( 1 รางวัล )
   • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
   • ทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( 1 รางวัล )
   • โล่เกียรติยศจากศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
   • ทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
   • ทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท
  • ทุนการศึกษาสําหรับวงที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ( 5 รางวัล)
   • ทุนการศึกษามูลค่ารวม 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-087-8217-9 ต่อ 7039 (แผนกกิจกรรมการตลาด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภราดา ปัจยะโก

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ต.ค. 2022 08:30 to 25 ต.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.