^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม "SYSI Pre-Turn Pro Season 2"

ประกวดนวัตกรรม "SYSI Pre-Turn Pro Season 2"

สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "SYSI Pre-Turn Pro Season 2" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายนวัตกรรมทั่วประเทศ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18-30 ปี
 • สมาชิกร่วมทีมจํานวน 2-5 คน
 • มีความสนใจและเข้าใจประเด็นทางสังคม
 • มีประสบการณ์การทําโครงการ และต้องการลงลึกในประเด็นเดิมมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

 • 15 ก.ย. - 23 ต.ค. 65 รับสมัคร
 • 2 พ.ย. 65 ประกาศผลรอบใบสมัคร
 • 12 - 13 พ.ย. 65 สัมภาษณ์ตามภาค
 • 16 พ.ย. 65 ประกาศผลรอบสัมภาษณ์
 • 27 พ.ย. 65 First Meet (Online)
 • 3 - 5 ธ.ค. 65 ปฐมนิเทศ 3 วัน 2 คืน
 • 10 - 12 ก.พ. 66 Workshop ติดอาวุธ - 1 3 วัน 2 คืน
 • Workshop ติดอาวุธ - 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • ลงพื้นที่เรียนรู้ (Field Trip) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • 4 - 7 พ.ค. 66 ถอดบทเรียน 4 วัน 3 คืน

Timeline ใหม่

 • ขยายเวลารับสมัคร 31 ต.ค. - 15 พ.ย. 65
 • ประกาศผลรอบใบสมัคร 27 พ.ย. 65
 • สัมภาษณ์ตามภูมิภาค 3 - 4 ธ.ค. 65
 • ประกาศผลรอบสัมภาษณ์ 8 ธ.ค. 65
 • Orientation Online 18 ธ.ค. 65
 • ปฐมนิเทศ 23 - 25 ธ.ค. 65

สิ่งที่จะได้รับ

 • ทุนสนับสนุนโครงการสูงสุด 50,000 บาท
 • Workshop ฟรี  เติมความรู้ ความสามารถทั้งทีม
 • ทีมพี่เลี้ยงคอยให้คําปรึกษา และสนับสนุนตลอดโครงกา
 • เข้าร่วมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ และรู้จักเครือข่ายทั่วประเทศ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านเข้าร่วม Pre-Turn Pro จะมีสิทธิ์คัดเลือกเข้าสู่ Turn Pro Season 2 ซึ่งไม่มีการเปิดรับสมัครจากภายนอก

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : www.facebook.com/sysi.thailand
 • IG : sysi.thailand
 • Email : admin@sysi.or.th
 • โทร (10.00 น. - 18.00 น.)
  • 098-516-1180 (เอ)
  • 087-769-1450 (ต้นเฟิน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)

File attachments: 
หมดเขต: 
28 ก.ย. 2022 08:30 to 15 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.