^ Back to Top

ประกวดสตอรี่บอร์ด "Umayplus FITNESS SEASON 4"

ประกวดสตอรี่บอร์ด "Umayplus FITNESS SEASON 4"

Umay+ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสตอรี่บอร์ด "Umayplus FITNESS SEASON 4" หัวข้อ "วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี...บริหารหนี้เป็น" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการผลิตวิดีโอคลิปร่วมกับ "ส้ม มารี" และทีมงานระดับมืออาชีพของ ส้มหล่น โปรดักชั่น

วัตถุประสงค์
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน ให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน เปิดโอกาสให้ น้องๆ นิสิต นักศึกษา ใช้ความสามารถและมุมมองการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนํามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ผ่านการสร้างภาพให้เห็นลําดับของการเล่าเรื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา
  อายุระหว่าง 18-25 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปี
 • ส่งผลงานเป็นทีม
  ทีมละ 3-5 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • ส่ง 1 ผลงานต่อทีมเท่านั้น
  แต่ละสถาบันสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม (1 ชื่อสมาชิกต่อ 1 ทีมเท่านั้น)

กติกาการนําเสนอผลงาน

 • STORYBOARD
  วาดลงกระดาษ A3 จํานวน 1 แผ่น ทั้งหมด 30 กรอบช่อง โดยเขียนเป็นลายเส้น ไม่จํากัดเทคนิคการวาดและโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์รูปภาพ
 • PLOT & STORYTELLING
  เล่าเรื่องราวความยาวไม่เกิน 3 นาที พิมพ์เป็นไฟล์ WORD แบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 pt ทั้งหมดไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. โดยอัพโหลดผลงาน ส่งมาที่ อีเมล lalana.maha@gmail.com
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP เติมเต็มเนื้อหาอย่างเข้มข้น ด้านการบริหารการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ในแบบฉบับของวัยรุ่นยุคใหม่ กับแอดมินพี่ทุยจากเพจ "Money Buffalo" และทีม "ส้มหล่น โปรดักชั่น" วันที่ 29 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสินรอบแรก

 • เล่าเรื่อเนื้อหาตอบโจทย์วัตถุประสงค์กิจกรรม 40%
 • ความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราวน่าสนใจ 25%
 • เล่าเรื่องเข้าใจง่าย ชัดเจน 20%
 • ผลงานสามารถนําไปผลิตได้จริง 15%

หมายเหตุ คะแนนพิเศษรอบแรก 10 คะแนน เมื่อตอบคําถามท้ายใบสมัครครบทุกข้อ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการผลิตวิดีโอคลิปร่วมกับ "ส้ม มารี" และทีมงานระดับมืออาชีพของ ส้มหล่น โปรดักชั่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ชมเชย จํานวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 064-623-2444
 • FB : iloveeasybuy

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.ย. 2022 (All day) to 18 ต.ค. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.