^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ "Museum Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ "Museum Photo Contest"

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ "Museum Photo Contest" ภายใต้แนวคิด "The Power of Thai Museums" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติ
ประชาชนผู้ให้ความสนใจทั่วไป

หัวข้อการประกวด

 • หัวข้อ 1. The Power of Achieving Sustainability : พลังของการบรรลุความยั่งยืน
 • หัวข้อ 2. The Power of Innovating on Digitalisation and Accessibility : พลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลและการเข้าถึงได้
 • หัวข้อ 3. The Power of Community Building Through Education : พลังของการสร้างชุมชนผ่านการศึกษา

กติกาการประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทย เท่านั้น
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels (Pixel Dimension) และ ด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่ากว่า 4,000 pixels ที่ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 220 ppi ในรูปแบบ .jpg เท่านั้นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน .jpg เท่านั้น
 • สามารถใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลและสมาร์ทโฟน (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้่า เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรมในการปรับแต่งภาพได้เฉพาะแสง สี และน้ำหนักของภาพ โดยไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ไม่ตัดต่อหรือต่อเติมภาพ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ (ผู้เข้าประกวดต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการขอดูภาพต้นฉบับ)
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะผู้จัดการประกวดอาจมีการเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวเพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้งต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ สื่อทาง social media ต่างๆ หรือไม่เป็นภาพที่ขายใน Stock Photo ทุกแห่ง
 • ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน โดยยินยอมให้กรมศิลปากร มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งการจัดแสดงและสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 • คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ส่งภาพถ่ายผ่านทางอีเมล nationalmuseumthailand@gmail.com ตั้งชื่อหัวเรื่องว่า "ใส่ชื่อจริง-นามสกุล" : ขอส่งภาพถ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม Museum Photo Contest
  ตัวอย่าง นายมิวเซียม เดย์ : ขอส่งภาพถ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม Museum Photo Contest
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ดังนี้ 01_ชื่อภาพ, 02_ชื่อภาพ และ 03_ชื่อภาพ
  ตัวอย่าง 01_มิวเซียม , 02_พิพิธภัณฑ์วันนี้ 03_พลังพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
 • แนบเอกสารหรือระบุข้อความประกอบค่าอธิบายแนวคิดภาพถ่ายที่ส่งประกวดไม่เกินภาพละ 2 บรรทัด
 • ระบุข้อความแจ้งความประสงค์ว่าส่งภาพถ่ายประกวดในข้อหัวใดบ้าง ให้ชัดเจน
 • ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด

กำหนดการจัดกิจกรรม

 • วันที่ 1 – 10 กันยายน 2565 เปิดรับผลงานผ่านทางอีเมล nationalmuseumthailand@gmail.com ผู้ส่งภาพประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพประกวดไม่เกินคนละ 3 ภาพ และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • หมดเขตส่งภาพถ่ายภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
 • วันที่ 19 กันยายน 2565 ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดในงาน Museum Talk

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทย
 • เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับ หัวข้อ "The Power of Thai Museums"
 • เป็นภาพที่มีความลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบ และความสวยงามของภาพถ่าย

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ 1. The Power of Achieving Sustainability : พลังของการบรรลุความยั่งยืน
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล
 • หัวข้อ 2. The Power of Innovating on Digitalisation and Accessibility : พลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลและการเข้าถึงได้
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล
 • หัวข้อ 3. The Power of Community Building Through Education : พลังของการสร้างชุมชนผ่านการศึกษา
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thaimuseumday

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2022 08:30 to 10 ก.ย. 2022 18:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod