^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Tripod in Ploungthong 2022"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Tripod in Ploungthong 2022"

U2T ตำบลพลวงทอง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Tripod in Ploungthong 2022" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบลพลวงทอง จ.ชลบุรี ที่กำหนดให้ ดังนี้

 1. บ้านไร่ศิริโชคชัย
 2. เขาไดโนเสาร์
 3. สมจิต ฟาร์มสเตย์
 4. น้ำตกอ่างผักหนาม
 5. ถ้ำเขาชะอางค์โอน
 6. ถ้ำเขาห้ายอด
 7. อ่างเก็บน้ำคลองกระแส
 8. เขาชะอางค์ทรงเครื่อง

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพที่ส่งเข้าประกวดลงบนเฟซบุ๊ก (Facebook) หรืออินสตาแกรม (Instagram) ส่วนตัว โดยตั้งค่าสถานะของโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมทั้งติดแฮชแท็ก ได้แก่ #TRIPODINPLOUNGTHONG #U2Tพลวงทอง ทั้ง 2 แฮชแท็ก และส่งชื่อ ช่องทางติดต่อ และข้อมูลการประกวด ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google form: ลิงค์ https://forms.gle/bDeYUnb6F1sGvZVG7
 2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 และภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นต้องถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งหากมีการละเมิดพระราชบัญญัติดังกล่าวผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 4. สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพจะยังต้องเป็นภาพถ่ายปกติ ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อและไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์จริงในภาพหรือปรับแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง ตลอดจนไม่เว้นขอบภาพ และไม่ใส่ลายน้ำ ตัวอักษรกราฟิก หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของภาพ โดยคณะกรรมการถือสิทธิ์ในการขอเรียกดูไฟล์ภาพต้นฉบับ หากผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบได้ จะถือว่าขาดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงยินยอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยอาจไม่ระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่ายนั้น แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง จะนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดจัดแสดงในวัน เวลา และสถานที่ต่อไปนี้
  • 6.1 บ้านไร่ศิริโชคชัย ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น.
   ณ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
  • 6.2 สมจิต ฟาร์มสเตย์ ในวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลลา 14.00 - 16.00 น.
   ณ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
  • 6.3 งานประเพณีวิ่งควายตำบลพลวงทอง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565
   ณ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ไม่เกิน 1 รางวัล และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ให้ผู้สนใจเข้าประกวดส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม (Google form) นี้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 20 กันยายน 2565 ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) U2T พลวงทอง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือผู้แทนโดยมอบฉันทะ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 พร้อมนำไฟล์ภาพต้นฉบับมาเป็นหลักฐานการขอเข้ารับรางวัล

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาการประกวด

 • การสื่อความหมายจากภาพในบริบทการท่องเที่ยวของตำบลพลวงทอง
 • ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
เพจ : U2T ตำบลพลวงทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tham Ngamtrong

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ส.ค. 2022 08:30 to 15 ก.ย. 2022 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.