^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม"

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 48,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • ประเภทประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • ประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 20 ปี)

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน/ทีม สามารถส่งได้ 2 ผลงาน
 • เป็นผลงานที่ออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงมาจากผู้อื่น ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยปรากฏในสื่อใดๆ มาก่อน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนให้กับเจ้าของผลงานในทุกกรณี เฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานการออกแบบตกลงยินยอมดังนี้
  • ผลงานการออกแบบรวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์อื่นใดทั้งปวงในผลงานให้ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่เพียงผู้เดียว
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล ฯลฯ ได้ทุกเวลา ทุกวัตถุประสงค์ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาเห็นสมควร
  •  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสิทธิ์นำผลงานการออกแบบไปแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ หรือนำไปผลิตเป็นวัสดุต่างๆ ได้ทุกวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ออกแบบก่อน และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่ผู้ออกแบบ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งผลงานประกวดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นงานออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อผลิตเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
 • ผลงานมีขนาด 16x20 เซนติเมตร ออกแบบได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ อยู่ในพื้นหลังสีขาว
 • ผลงานต้องมีข้อความ "แสงสุดท้ายแดนสยาม" เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
 • ส่งผลงาน จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์ในรูปแบบ JPG และไฟล์ในรูปแบบ PSD หรือ AI ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ระบุ code สี โหมด CMYK

การส่งผลงาน
ส่งไฟล์ผลงานการออกแบบมาที่ e-mail : mhspao58000@gmail.com โดยผลงานทุกชิ้นให้ระบุ ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล ที่สามารถติดต่อได้
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

รางวัลการประกวด
จัดการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเยาวชน โดยแต่ละประเภทจัดให้มีเงินรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โทรศัพท์ 08-2292-5536
 • ไลน์ไอดี mhs58000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปิยะภา วรรณสมพร

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
48,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
22 ก.ค. 2022 08:30 to 31 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.