^ Back to Top

ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ SCG ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินสนับสนุนลงมือทำจริง 20,000 บาท/ทีม

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • สมาชิกในทีม จำนวน 2-5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขา ชั้นปี และสามารถมีสมาชิกจากต่างสถาบันได้)
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน (1 คน / 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)
 • หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันและรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้วทางผู้จัดงานสามารถเรียกคืนรางวัลได้
 • สมาคมการตลาดฯ และผู้สนับสนุน ถือว่าได้รับลิขสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ และสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลโจทย์ที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

กำหนดการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • งานเปิดโครงการ และแถลงรายละเอียดโจทย์ 21 เมษายน 2565
 • ประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดรับสมัคร 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565
 • ส่งแผนรอบที่ 1 : VDO Clip+แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • คัดเลือก 50 ทีม จาก VDO Clip+แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ 10-17 พฤษภาคม 2565
 • วันประกาศผล 50 ทีม 18 พฤษภาคม 2565
 • Online Training & Workshop 24-25พฤษภาคม 2565
 • ส่งแผนรอบที่ 2 : PPT ไม่เกิน 30 หน้า (Save .PDF) 3 มิถุนายน 2565
 • คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 4-12 มิถุนายน 2565
 • วันประกาศผล 10 ทีม 13 มิถุนายน 2565
 • ได้งบประมาณ ลงมือทำผลงานจริง 1 เดือน 13 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2565
 • เยี่ยมชม SCG Experience ช่วงปลายเดือนมิถุนายน
 • วันนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมประากศผล/มอบรางวัล 15 กรกฎาคม 2565

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากสมาคมการตลาดฯ และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 – เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล – เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วม Online Training & Workshop พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการเข้าดูงานจากแบรนด์
 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการ Mentoring กับผู้เชี่ยวชาญจาก MAT & SCG

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ ผู้จัดการโครงการฯ โทร. 095-952-4453
 • Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat
 • LINE : @smartjmat
 • Instagram : jmat_official
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 เม.ย. 2022 08:30 to 10 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.