^ Back to Top

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "Kibo Robot Programming Challenge"

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "Kibo Robot Programming Challenge"

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "Kibo Robot Programming Challenge" ภายใต้โปรแกรม JAPAN US Open Platform Partnership (JP-US OP3) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแข่งขัน The 3rd Kibo Robot Programming Challenge รอบชิงแชมป์โลก ณ ศูนย์อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) ประเทศญี่ปุ่น

วัตุประสงค์

 • สร้างโอกาสเพื่อเยาวชนไทยเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ที่ทันสมัย ได้ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม และเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
 • เยาวชนไทยได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่และทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เยาวชนผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์โลกร่วมกับเยาวชนต่างประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
 • ได้รับโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร NASA และ JAXA ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพของตนเอง ผ่านโครงการแข่งขันครั้งนี้

กติกาการแข่งขัน (สำหรับประเทศไทย)

 • เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม สมาชิกทีมละ 3 คน (หัวหน้าทีม 1 คน และสมาชิก 2 คน) สมาชิกภายในทีมสามารถเรียนอยู่ต่างระดับชั้นและต่างสถาบันการศึกษาได้
 • กรอกใบสมัครทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/3v5TdcS เมื่อทางโครงการฯ ได้รับข้อมูลใบสมัครแล้ว ระบบอัตโนมัติจะจัดส่ง Team ID ให้กับตัวแทนทีมทางอีเมล เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อการทดสอบโปรแกรมในระบบ Simulation และใช้เป็น Team ID สำหรับส่งไฟล์ APK เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา JAVA ปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนด เพื่อบังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ  Astrobee ของ NASA ในระบบ Simulator บน Server ของ JAXA ประเทศญี่ปุ่น ที่ลิงก์ https://jaxa.krpc.jp/ โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือประกอบการแข่งขัน
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก ในช่วงเดือนกันยายน 2565 จะเป็นการ Run Program จริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS/Kibo) เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee และถ่ายทอดสดจาก Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น โดยสื่อสารแบบ Real-time กับสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งมีนักบินอวกาศเป็นผู้ควบคุมการแข่งขัน

หมายเหตุ ผลตัดสินการแข่งขันของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด กำหนดการและข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

 • เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น.
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลแชมป์ประเทศไทย กรกฎาคม 2565
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก เดือนกันยายน 2565

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลทีมนำเสนอยอดเยี่ยม (จำนวน 2 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทีมที่ส่งไฟล์ APK เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ (e-Certificate)

ติดต่อสอบถาม

 • E-Mail: spaceeducation@nstda.or.th
 • Facebook: NSTDA SPACE Education

ข่าวประชาสัมพันธ์ : NSTDA SPACE Education

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 เม.ย. 2022 (All day) to 16 พ.ค. 2022 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod