^ Back to Top

ประกวด “MOTOR EXPO CONTENT CREATOR CONTEST 2021”

ประกวด “MOTOR EXPO CONTENT CREATOR CONTEST 2021”

บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “MOTOR EXPO CONTENT CREATOR CONTEST 2021” ชิงของรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รู้จัก และรับทราบข้อมูลของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” ในหลากหลายมิติ
 2. เพื่อสนับสนุน และพัฒนาสื่อออนไลน์ ให้มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือสูงขึ้น
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และต่อเนื่อง ระหว่างผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” กับผู้สร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัญชีในแพลทฟอร์ม YOUTUBE/ FACEBOOK/ TIKTOK/ INSTAGRAM/ TWITTER อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. ในแพลทฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้สมัคร ต้องมีจำนวนผู้ติดตาม หรือ จำนวนสมาชิก อย่างน้อย 1,000 คน หรือ เคยมีโพสต์ที่มีผู้กดถูกใจอย่างน้อย 100 คน ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่สมัครเข้าประกวด
 3. ผู้สมัครต้องโพสต์ในแพลทฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งของตน อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่สมัครเข้าประกวด

จำนวนรับสมัคร
รับสมัครเฉพาะผู้ส่งใบสมัคร 100 ท่านแรก หลังจากนั้น ต้องผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมประกวด จากคณะกรรมการ จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงาน

กติกา และเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าประกวดต้องผลิตคลิปวิดีโอ จำนวน 2 คลิป ความยาวคลิปละไม่เกิน 3 นาทีโดยมีเนื้อหา ดังนี้
  • คลิปที่ 1 เชิญชวนให้ประชาชนไปชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” เพื่อเผยแพร่ก่อนถึงวันแสดงงาน
  • คลิปที่ 2 เชิญชวนให้ประชาชนไปชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” เพื่อเผยแพร่ระหว่างช่วงแสดงงาน
 2. โพสต์คลิปที่ 1 ในสื่อออนไลน์ของตน เพียงแพลทฟอร์มเดียว โดยใส่ชื่อคลิพ คำอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิป ชื่อรายการประกวด และ #MotorExpoContentCreator2021 พร้อมเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จากนั้น ส่งลิงค์ URL ของคลิป ชื่อคลิป ชื่อผู้สมัคร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-MAIL และ ID LINE มาที่ unya@imc.co.th ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 3. โพสต์คลิปที่ 2 ในสื่อออนไลน์ แพลทฟอร์มเดียวกับที่โพสต์คลิปที่ 1 โดยใส่ชื่อคลิป คำอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิป ชื่อรายการประกวด และ #MotorExpoContentCreator2021 พร้อมเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 จากนั้น ส่งลิงค์ URL ของคลิป ชื่อคลิป ชื่อผู้สมัคร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-MAIL และ ID LINE มาที่ unya@imc.co.th ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
 4. หลังประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะการประกวดทั้ง 5 ท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินอย่างน้อย 1 ครั้ง

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 15 มกราคม 2565 ทาง FACEBOOK FANPAGE: Thailand International Motor Expo/Autoinfo online และ WEBSITE: motorexpo.co.th, autoinfo.co.th

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร GOOGLE FORM (https://forms.gle/zjTtrn2PPbdjERu58) ให้สมบูรณ์
 2. รอข้อความอนุมัติให้เข้าร่วมประกวด ทางไลน์ ประมาณ 7-10 วัน
 3. ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประกวดจะได้รับบัตรสื่อมวลชน (สีม่วง) ท่านละ 2 ใบ สำหรับผ่านเข้าชมงานฟรีระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564
 4. ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์คลิปผลงาน และปฏิบัติตามรายละเอียดในกติกา และเงื่อนไข

คณะกรรมการ
ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” จำนวน 9 ท่าน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับ กล้อง SONY ZV-E10 มูลค่า 23,990 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ กล้องพกพา DJI รุ่น POCKET 2 มูลค่า 9,990 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ ไม้กันสั่น DJI OM5 มูลค่า 5,099 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ ไมโครโฟน FUJI MIC-ST1 STEREO MICROPHONE มูลค่ารางวัลละ 2,590 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ

 • เนื้อหาในคลิปต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย ไม่ล้อเลียน เสียดสี ให้ร้าย หน่วยงาน องค์กร และบุคคลใด
 • คลิปที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี และผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • การใช้ภาพบุคคล หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ประกอบในคลิปต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
 • คลิปที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงาน และครอบครัวพนักงานของ บริษัท สื่อสากล จำกัด และ บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/MotorExpo

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทีมประชาสัมพันธ์ “มหกรรมยานยนต์”

File attachments: 
หมดเขต: 
21 ต.ค. 2021 09:00 to 15 พ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.