^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”

ประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”

กองทุนศรีบูรพา ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเมืองและความเป็นไปของผู้คนในสังคมไทยมิได้ก้าวเดินไปข้างหน้าเท่าที่ควร ซ้ำร้ายยังมีสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 19 เข้ามาซ้ำเติม ทำให้เกิดปัญหา ความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ความทุกข์ปรากฏรูปทั้งภายนอก และไม่ปรากฏรูปแต่อยู่ภายใน  ความปริวิตก ความกังวลต่อสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่วมท้น คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา และกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใของผู้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัยในสถานการณ์นี้ แม้จะเป็นเพียงกลุ่มหรือชุมชนเล็ก ๆ แต่ก็ขอมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง โดยยึดถือหลักการดูแลคนอื่นในสังคมเท่าที่จะสามารถทำได้ กองทุนทั้งสองจึงจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรม “มนุษย์สัมผัสมนุษย์”ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อร่วมแบ่งปันและเยียวยาความรู้สึกของผู้คนที่กำลังประสบปัญหาความทุกข์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • เพื่อให้ผู้มีความทุกข์ หรือได้สัมผัสเห็นความทุกข์ได้คลี่คลายปัญหาผ่านตัวอักษรในรูปของงานวรรณกรรม
 • เพื่อใช้วรรณศิลป์เยียวยาความทุกข์
 • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสุนทรียวรรณศิลป์ขึ้นในสังคม

หัวข้อการประกวด
“มนุษย์สัมผัสมนุษย์” โดยให้ตั้งชื่อใหม่

ประเภทการประกวด

 • ประเภทร้อยแก้ว ให้เขียนเป็นเรื่องเล่า หรือเรื่องสั้น ขนาดความยาวไม่เกิน 3 หน้า
 • ประเภทกวีนิพนธ์ ให้เขียนเป็นกวีนิพนธ์ มีฉันทลักษณ์ก็ได้ ไม่มีฉันทลักษณ์ก็ได้  ประเภทฉันทลักษณ์ความยาวไม่เกิน 6 บท ประเภทไม่มีฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

คุณสมบัติของงาน

 • เขียนเป็นภาษาไทย
 • สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น กองทุนฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
 • เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน แม้แต่โลกออนไลน์
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล     
 • ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า 1 เรื่อง  

รางวัลการประกวด มีทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ  ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยรางวัล 1,000 บาท ประเภทละ 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การส่ง

 • ส่งต้นฉบับทางอีเมล์ ได้ที่ jintana.edufund@gmail.com
 • กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย             
 • หมดเขตการส่งต้นฉบับในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านเพจกองทุนศรีบูรพาและเพจกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร  และมีการจัดงานเสวนาการมอบรางวัลออนไลน์  โอนเงินรางวัลผ่านธนาคาร และส่งมอบเกียรติบัตรทางไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/sriburaphafund

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
24,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ก.ย. 2021 09:00 to 31 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.