^ Back to Top

ประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"

ประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง" หมวดใดก็ได้ (ยกเว้นแฟนฟิกชัน) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และตีพิมพ์เล่มกระดาษกับสำนักพิมพ์ในเครือแจ่มใส

กติกาและเงื่อนไข

 1. นิยายที่ร่วมการประกวด ต้องเป็นนิยายในหัวข้อ “Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง” ในหมวดใดก็ได้ ยกเว้นหมวดแฟนฟิกชัน (Fan-fiction) อาทิ ดารา นักร้อง นักแสดง ตัวการ์ตูน เป็นต้น
 2. นิยายที่ร่วมการประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในผลงานของตนเองรวมถึงของบุคคลอื่นที่ได้สร้างสรรค์อยู่ก่อนแล้วมาทำซ้ำ ตัดทอน ดัดแปลง แก้ไขเป็นของตนเอง
 3. ภาพหน้าปกของนิยายที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคม หรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และห้ามใช้รูปภาพอนาจารเด็ดขาด โดยผู้เข้าประกวดสามารถใช้ภาพที่จัดเตรียมขึ้นเอง หรือใช้ภาพที่ทาง Tunwalai จัดเตรียมไว้ให้ (https://bit.ly/2Yw6puI) โดยอนุญาตให้ใช้ภาพปกดังกล่าวในการประกวดนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ภาพหน้าปกไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ
 4. นิยายที่ร่วมการประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งโดยทั่วไปและทางออนไลน์ โดยตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ทำผิดกติกา และจะต้องลงนิยายเรื่องดังกล่าวเฉพาะบนแพลตฟอร์ม Tunwalai เท่านั้น
 5. ชื่อเรื่องและชื่อตอนของนิยายที่เข้าร่วมประกวด ห้ามใช้คำที่ไม่เหมาะสม และคำหยาบคายเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางเพศ อวัยวะเพศ และกามารมณ์ ต้องไม่ขัดต่อเงื่อนไขการลงผลงานและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในธัญวลัย (https://bit.ly/3nDPcdk)
 6. ผู้เข้าประกวดสามารถลงผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2564 – 16 มกราคม 2565 เท่านั้น โดยความยาวของนิยายที่ร่วมการประกวดจะต้องมีเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 60 ตอน (สามารถแบ่งเป็นตอนย่อยได้) แต่ละตอนจะต้องมีเนื้อหาจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 – 7 หน้ากระดาษ A4 ไฟล์ Microsoft Word หรือ Google Docs ฟอนต์ Cordia New ตัวอักษรขนาด 14 (ไม่ยึดตามจำนวนหน้ากระดาษ Tunwalai) และไม่สามารถติดเหรียญในผลงานที่จะส่งเข้าร่วมประกวดได้ โดยจะต้องเปิดให้อ่านฟรีได้ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม เว้นแต่ทางคณะกรรมการจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในภายหลัง
 7. นักเขียน 1 ท่าน สามารถส่งนิยายเข้าประกวดกี่เรื่องก็ได้ แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 8. หากตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องใดผิดกติกาข้อใดก็ตาม หรือ ไม่ลงผลงานให้จบเรื่องตามเงื่อนไขที่แจ้งไปข้างต้น ทางคณะกรรมการปั้นหมึก Contest ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือการรับรางวัลทันที
 9. วิธีการส่งผลงาน นักเขียนต้องเปิดนิยายเรื่องใหม่ใน Tunwalai แล้วกรอกใบสมัครพร้อมแนบลิงก์นิยายมาที่หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (https://bit.ly/3BRc50J) โดยนิยายเรื่องดังกล่าวจะต้องติด hashtag #ปั้นหมึกcontest ในชื่อเรื่องและคำค้นหาบนแพลตฟอร์ม

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดเรื่องและต้องลงผลงานในธัญวลัย ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 – 16 มกราคม 2565
 • ประกาศผลการประกวดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ผ่านโพสต์ใน Facebook Fanpage ธัญวลัย และผู้ชนะเลิศต้องทำการรายงานตัวใต้โพสต์ประกาศผลและทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการหลังจากประกาศผล (หากไม่ได้รายงานตัวหรือไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาดังกล่าว ทางทีมงานจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การรับรางวัล และทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเรื่องที่มีคะแนนรองลงไปตามลำดับ)

เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

 • ยอดวิวจากนักอ่าน 30 คะแนน
 • ยอดไลก์จากนักอ่าน 20 คะแนน
 • การตัดสินจากคณะกรรมการ 50 คะแนน (เช่น การบรรยาย ความน่าสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ การดำเนินเรื่อง การใช้ภาษา แนวโน้มที่จะนำไปพัฒนาต่อเป็นรูปเล่มหรือซีรีส์ เป็นต้น)

หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และได้รับการตีพิมพ์นิยายเป็นรูปเล่มกับสำนักพิมพ์ในเครือแจ่มใส
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ทุกรางวัลจะได้รับ

 • การเซ็นสัญญา Exclusive Digital Rights และ Right of First Refusal on Digital Adaptation เป็นระยะเวลา 5 ปี กับ Ink Stone Entertainment ผู้จัดจำหน่ายและส่งออกนิยายออนไลน์ฝีมือคนไทยและคนจีน
 • ภาพหน้าปกนิยาย (ภาพวาดหรือกราฟิก) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การประชาสัมพันธ์นิยายเรื่องดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม Ookbee U และ Tunwalai รวมทั้งผ่านช่องทาง Social Media อื่น ๆ ของ Ookbee U

หมายเหตุ

 • กรุณาอ่านรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมที่แคปชัน
 • ผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ มีหน้าที่ชำระภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินรางวัลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร โดยบริษัท ฯ เป็นผู้หักภาษีและนำส่งสรรพากร โดยผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ จะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินสุทธิ ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/webtunwalai

ข่าวประชาสัมพันธ์  : Tunwalai / Ookbee

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ก.ย. 2021 09:00 to 16 ม.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.