^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายรถอาวดี้ "Audi Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายรถอาวดี้ "Audi Photo Contest"

Audi Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายรถอาวดี้ "Audi Photo Contest" ภายใต้หัวข้อ “ภาพรถ Audi สวยในสไตล์คุณ” ชิงรางวัล กล้องถ่ายรูป Canon รุ่น EOS M50 Mark II มูลค่ารางวัลละ 25,990 บาท 5 รางวัล พร้อมของที่ระลึกจาก Canon และรางวัลชมเชยกระติกน้ำบอกอุณหภูมิ Audi Thermal

กติกาารประกวด

 • Like เพจของ Audi Bangkok และส่งรูปถ่ายใต้โพสต์นี้ โดยเป็นภาพถ่ายภายนอกเฉพาะรถยนต์อาวดี้เท่านั้น (ไม่มีรถยนต์ยี่ห้ออื่น และรูปบุคคลในรูป)
 • รูปเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ส่งรูปได้ 1 คน / 1 ภาพ
 • ภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม
 • ภาพที่เข้าประกวดสามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม/ดิจิตอล/กล้องมือถือในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิค
 • Audi มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายเพื่อนำไปทำ content ในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์นั้นยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ และมีการขึ้นเครดิตภาพ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คุณอาคม รวมสุวรรณ คอลัมนิสต์ยานยนต์ ไทยรัฐออนไลน์
  • คุณสืบศักดิ์ คชรักษ์ ช่างภาพแฟชั่น
 • พนักงานและผู้จำหน่ายของ Audi Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
 • ประกาศผลผ่านทางเพจ Audi Bangkok วันที่ 16 ตุลาคม 2564

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/AudiBangkokDealers

File attachments: 
หมดเขต: 
10 ก.ย. 2021 09:00 to 30 ก.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.