^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Cookklick"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Cookklick"

เพจ CookKlick ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Cookklick" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท

คุณสมบัติขผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัด อายุ และสัญชาติ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบสติกเกอร์ จำนวน 20 รูป โดยเลือกคำจากโจทย์ที่กำหนดให้ 12 คำ และออกแบบรูปอะไรก็ได้จากคำที่คุณคิดเองอีก 8 รูป
  คำที่กำหนดให้เลือกใช้ในการออกแบบมีดังนี้ (ให้เลือกคำจากที่กำหนดให้ 12 คำ และคิดเองได้อีก 8 คำ)
  • ปั่นเก่ง
  • กินไรดี
  • เต็ม 10 ไม่หัก
  • ฟิน
  • ไฟลุก
  • หิวตาลาย
  • อะไรก็ได้
  • น้ำตาจะไหล
  • ไหวมั๊ย
  • จุกๆไปเลยจ้า
  • ใส่ไข่หน่อย
  • ต้องรอด
  • สุดปัง
  • มองบน
  • โกรธ
  • พร้อมเสิร์ฟ
  • พักก่อน
  • อย่าหาทำ
  • ปูเสื่อ
  • ฝันดี
  • แหวะ
  • สายเปย์ตัวจริง
  • OK
  • HELLO
  • THANK YOU
 2. เกี่ยวกับสติกเกอร์
  • เป็นตัวการ์ตูน หรือ มาสคอต ที่สามารถนำมาใช้สื่อสารกับกลุ่มคนที่รักการทำอาหาร และเพื่อเชิญชวนคนมาทำอาหาร รวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องอาหารต่าง ๆ
  • ไม่จำเป็นต้องเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิต
  • สามารถมีข้อความตัวอักษรอยู่บนสติกเกอร์ที่ออกแบบได้ แต่ห้ามใช้คำหยาบคาย หรือสื่อไปในเชิงลบ
  • ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์
 3. ส่งผลงานมาในรูปแบบไฟล์สกุล .PNG (พื้นหลังใส) เท่านั้น โดยจะต้องมีขนาดภาพ 1000x1000 PX และความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ในโหมดสี RGB
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ผลงานต้องไม่เคยใช้ในกิจกรรมอื่นๆ และไม่เคยนำไปเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 5. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และออกแบบด้วยความคิดของตัวเองโดยไม่มีการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 6. ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 7. ผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์ต้องมีรายละเอียด คำอธิบายแนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 9. ส่งผลงานในช่องทางอีเมล cookklick@fourgle.com พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า “CookKlick Sticker Contest”
 10. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ลิขสิทธิ์ผลงานประกวด

 • ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะยังคงเป็นของผู้เข้าร่วมประกวดตลอดระยะเวลาการประกวด
 • ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลตกลงอนุญาตให้ บริษัท โฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่ จัดทำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข และจัดจำหน่าย ในรูปแบบต่างๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในทุกรางวัลจะไม่สามารถอนุญาตให้สิทธิ์ดังกล่าวกับบุคคลอื่นใด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 20 กันยายน 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 28 กันยายน 2564 ทาง หน้าเพจ CookKlick

หมายเหตุ วันประกาศผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัล iPad Air มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลผู้ชนะอันดับ 2 จะได้รับรางวัล AirPods Pro มูลค่า 9,490 บาท
 • รางวัลผู้ชนะอันดับ 3-5 จะได้รับรางวัล AirPods มูลค่า 5,990 บาท

หมายเหตุ

 • หากคณะกรรมการตรวจพบว่ามีการทุจริตในผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 • กรณีที่ประกาศผลแล้วตรวจพบภายหลังว่ามีการทุจริต คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยึดรางวัลที่ผู้ทุจริตได้รับแล้วหรือจะได้รับคืนทั้งหมด (ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : cookklick@fourgle.com
 • Facebook: cookklick

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เพจ CookKlick

หมดเขต: 
16 ส.ค. 2021 09:00 to 20 ก.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.