^ Back to Top

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" ชิงเงินรางัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนภายในประเทศทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำไปต่อยอดทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลัnnารทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานสำรวจอวกาศ
 • เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในห้องเรียน
 • เพื่อฝึกการวางแผน และสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เพื่อฝึกทักษะในการบันทึกและตัดต่อวีดีโอและสื่อสารสนเทศออนไลน์
 • ฝึกการนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่จำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

รูปแบบการแข่งขัน

 • ออกแบบโครงการสำรวจอวกาศภายในเกม Kerbal Space Program โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานในโหมด sandbox (ไม่อนุญาติให้ใช้ DLC หรือ user created content ของผู้อื่น) เลือกเป้าหมายการสำรวจได้เอง ไม่จำกัดงบประมาณ ไม่จำกัดจำนวนชิ้นส่วน หรือน้ำหนัก และต้องประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างขึ้นใหม่ทั้งหมด
 • นำเสนอโครงการสำรวจอวกาศที่ออกแบบขึ้นในรูปแบบวิดีโอคล้ายกับวีดีโอการแคสเกม ความยาวไม่เกิน 6 นาที ให้ครอบคลุมตามหัวข้อดังนี้
  • หลักการและเหตุผลของการออกแบบโครงการสำรวจ
  • เป้าหมายการสำรวจ
  • แผนการสำรวจ
  • รายละเอียด องค์ประกอบ และชิ้นส่วนของยานสำรวจ
  • นำเสนอการปฏิบัติภารกิจเพื่อไปยังเป้าหมาย และแสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญทุกขั้นตอน
  • ความล้มเหลว/prototype ก่อนหน้า
  • ในคลิปวิดีโอจะต้องแสดงให้เห็นใบหน้าของทีมงานทุกคน
 • คณะกรรมการจะพิจารณาหลักการและเหตุผลในการเลือกเป้าหมายสำรวจ และการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเป็นหลัก

กำหนดการ
บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2564 : สมัครออนไลน์ทาง http://bit.ly/SpaceYouthChallenge2021-Reg
หมายเหตุ ทีมที่ยังไม่มีซอฟต์แวร์เกม Kerbal Space Program สามารถกรอกข้อมูลสมัครพร้อมแสดงความประสงค์ขอรับแอคเคาท์ เพื่อใช้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ได้ฟรี (จำกัดเพียง 50 ทีมแรก โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครในระบบออนไลน์ จนกว'าจะสิทธิ์จะเต็มตามจำนวน)

รางวัลการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลการนำเสนอโดดเด่น ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • Popular Vote ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/NARITpage

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
02 ก.ค. 2021 (All day) to 31 ต.ค. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.