^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 : 2021 International Photo Competition

ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 : 2021 International Photo Competition

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 : 2021 International Photo Competition "จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร : สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต - River and Ocean, Connecting Water to Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า $1,200 พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทภาพถ่ายสำหรับการแข่งขัน

 • ภาพถ่ายแนววิถีชีวิตและธรรมชาติ (Reportage photo)
  การถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของบุคคลทั่วไป โดยอาจเป็นการถ่ายภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ภาพการดำเนินชีวิต การทำงาน ความเป็นอยู่ เหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น เป็นการถ่ายจากสถานที่จริง มีลักษณะการถ่ายแบบฉับพลัน (Candid) และไม่มีการจัดหรือตั้งใจโพสท่าใดๆ
 • ภาพถ่ายเพื่อการรณรงค์ (Campaign photo)
  ภาพถ่ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึก และ/หรือความตระหนักต่อเหตุการณ์หรือปัญหาในปัจจุบัน สามารถส่งเสริมคุณค่า และ/หรือสร้างทัศนคติด้านบวกโดยการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ภาพถ่ายรณรงค์นี้ (Campaign photo) ผู้ถ่ายสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ จัดท่าทางหรือตั้งใจโพสท่าใดๆ ได้ เพื่อก่อให้เกิดการส่งสารต่อผู้ชมตามจุดประสงค์ที่ผู้ถ่ายได้ตั้งใจไว้

กติกาการประกวด

 • เปิดรับผลงานของบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร (ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นในแต่ละประเภท)
 • หัวข้อสำหรับการประกวดภาพถ่าย “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร : สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต”
 • การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ภาพถ่ายแนววิถีชีวิตและธรรมชาติ (Reportage photo) และภาwถ่ายเพื่อการรณรงค์ (Campaign photo)
 • ภาพถ่ายต้องประกอบไปด้วย “ชื่อภาพ” และ “คำบรรยายภาพ” ในภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • คณะกรรมการจากองค์กรนานาชาติจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินผลงานภาพถ่ายทั้งหมด
 • รางวัลผลงานภาพถ่ายในแต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 3 ลำดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ผู้ชนะและภาพถ่ายที่ได้รับเลือกจะได้จัดแสดงในงานแสดงภาพถ่าย “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร : สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564
 • โปรดอ่านรายละเอียดnารตัดสินได้ในหัวข้อ “เกณฑ์การตัดสิน”
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/WcqowpvyDZE6Sa1S7
 • ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. (UTC+7)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 17.00 น., UTC+7)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 20 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564
 • พิจารณาตัดสินผลงาน วันที่ 1 ถึง 15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • พิธีมอบรางวัล ระหว่างการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2564 การจัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2564

รางวัลการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ประเภท ภาพถ่ายแนววิถีชีวิต (Reportage photo)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 200 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 100 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
 • ประเภท ภาพรณรงค์ (Campaign photo)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 200 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 100 ดอลล่าสหรัฐ และถ้วยรางวัล
 • ผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะถูกจัดแสดงในงาน River and Ocean, Connecting Water to Life ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2564

ติดต่อสอบถาม
โทร 02 577 9999 ต่อ 1493 (พิชชาภา), 1472 (แก้วนภา), 1499 (วิลาสินี)

หมดเขต: 
18 พ.ค. 2021 00:00 to 30 มิ.ย. 2021 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.