^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “108 ปีโรงเรียนสตรีย่านเสาชิงช้า”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “108 ปีโรงเรียนสตรีย่านเสาชิงช้า”

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “108 ปีโรงเรียนสตรีย่านเสาชิงช้า” ชิงเงินรางวัลมู,ค่ารวม 50,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 (ไม่จํากัดสถาบันการศึกษาและสังกัด)

อุปกรณ์ที่ใช้
โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูปชนิดฟิล์ม / กล้องถ่ายรูปดิจิทัล

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียด)

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัลในทุกรูปแบบ (DSLR, Action Camera และ Smart Phone) รวมถึงกล้องฟิล์ม ในกรณีใช้กล้องฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ความละเอียดสูง “ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone)”
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง เป็นไฟล์ภาพสี แนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวสุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels โดยองค์ประกอบของภาพถ่ายจะต้องประกอบด้วยเสาชิงช้า และอาคารของโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ปรากฏอยู่ในภาพ ส่งในรูปแบบไฟล์ .JPG เท่านั้น ไม่ใส่ลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงในภาพถ่าย
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียน ทําซ้ำ ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาส่งในนามของตนเองเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทางโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดแต่งภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ และต้องตั้งชื่อภาพ และเขียนอธิบายประกอบภาพเป็นข้อความสั้น ๆ ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt ไม่เกิน 3 บรรทัด
 6. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในระยะเวลา 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพ ยังคงเป็นของผู้ถ่ายอย่างสมบูรณ์
 7. ภาพถ่ายที่ผู้ถ่ายส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากหน่วยงาน หรือการประกวดอื่น ๆ มาก่อน
 8. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทาง e-mail : benjamarachalai.108@gmail.com โดยตั้งชื่ออีเมล (subject) ว่า “ประกวดถ่ายภาพ”
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายประกวดไม่สามารถกล่าวอ้างในกรณีทําผิดกติกาได้ว่าไม่ทราบกติกา หรืออ่านรายละเอียดไม่ครบ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาส่งภาพ : 11 เมษายน 2564 – 28 เมษายน 2564 ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผล : 1 พฤษภาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 6,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัล popular vote
  • รางวัล popular vote อันดับ 1 10,000 บาท
  • รางวัล popular vote อันดับ 2 6,000 บาท
  • รางวัล popular vote อันดับ 3 4,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/benjama2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณลินดา

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
11 เม.ย. 2021 (All day) to 23 พ.ค. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.