^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายแลนด์สเคป "Bellagio Photo Contest : Bellagio Landscape Postcard"

ประกวดภาพถ่ายแลนด์สเคป "Bellagio Photo Contest : Bellagio Landscape Postcard"

Castello Di Bellagio Pattaya ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายแลนด์สเคป "Bellagio Photo Contest : Bellagio Landscape Postcard" เพื่อนำนำไปทำเป็น Postcard ชิง Gift Voucher มูค่ารวม 23,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ประชาชนบุคคลทั่วไป
 • 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดจํานวนไม่เกิน 5 ภาพต่อคน

เงื่อนไขการประกวดและกติกา

 • กรณีผลงานได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 2400 พิกเซล ที่มีความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 220 dpi ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำไปสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลความละเอียดสูง
 • การส่งภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน JPEG และภาพที่ได้รางวัลต้อง ส่งไฟล์ RAW หรือไฟล์ต้นฉบับแนบมาด้วยทุกภาพ
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือ ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งแสงและสีได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ หรือเคยส่งเข้าขายตาม Stock photo หรือเคยใช้เพื่อการพาณิชย์มาก่อน
 • ผลงานที่ส่งการประกวด Castello Di Bellagio สามารถใช้งานสื่อสารการตลาด งานสื่อสารองค์กร และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพไปใช้ในการเผยแพร่ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • ไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Castello Di Bellagio แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • กรณีส่งภาพเข้าประกวด ไม่ตรงตามวัน / เวลา ที่กำหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
 • พนักงาน / ลูกจ้าง ของร้าน Castello Di Bellagio ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • Castello Di Bellagio ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

การส่งผลงาน

 • การเปิดรับภาพและวิธีการส่งภาพให้ผู้ประสงค์ประกวดโพสภาพลง Facebook ตัวเองแล้วเปิดสาธารณะ แท็กมา Facebook Page “Castello Di Bellagio Pattaya”
 • ภาพที่ได้การคัดเลือกทางทีมงานจะขอภาพถ่ายไฟล์ต้นฉบับทาง BellagioPhotoContest@gmail.com
 • เปิดรับภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2564 เวลา 23.00 น. ขยายเวลาประกวดไปถึง 31 พฤษภาคม 2564
 • ตัดสินผลประกวด วันที่ 7 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผลการประกวดทาง Facebook Page “Castello Di Bellagio Pattaya” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลให้มารับที่ร้าน Castello Di Bellagio เท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ Gift Voucher 10,000.- Baht 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Gift Voucher 5,000 Baht 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Gift Voucher 3,000 Baht 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย Gift Voucher 1,000 Baht 5 รางวัล

หมายเหตุ : Gift Voucher ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page : Castello Di Bellagio Pattaya
 • เบอร์โทร 06 4694 6699 , 06 4194 9292

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Castello Di Bellagio Pattaya

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
23,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
02 เม.ย. 2021 00:00 to 31 พ.ค. 2021 23:00

Members Online

There are currently 0 users online.