^ Back to Top

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมและ/หรือ สาขาสถาปัตยกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่หลักสูตรมีการรับรองจากสภาสถาปนิก
 2. ผู้เข้าประกวด 1 ทีม ต้องประกอบด้วยนิสิตหรือนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรมและ/หรือสาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 3-4 คน โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 2. แต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าประกวด ได้มากกว่า 1 ทีม ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน เข้าร่วมทีมประกวดได้เพียง 1 ทีม
 3. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงานก่อนถึงสถานที่รับส่งผลงาน เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวด
 4. ผลงานประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงาน และไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มิสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 5. ผู้เข้าประกวดทีมที่ผ่านเข้ารอบ2 ต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (Workshop) ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 7. กรณีที่มีการผิดเงื่อนไขการประกวด ผลงานนั้นๆจะไม่ได้รับการพิจารณาแและหากเป็นที่ทราบภายหลังว่ามีการผิดเงื่อนไขการประกวด รางวัลและเกียรติคุณทั้งหมดจะถูกเรียกคืน

กำหนดการและกิจกรรม

 • 15 ม.ค. 64 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด
 • 21 ก.พ. 64 นำส่งผลงานรอบแรก
 • 24 ก.พ. 64 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม
 • 27-28 ก.พ. 64 ทีมที่ผ่านเข้ารอบดูพื้นที่ตั้งโครงการ พร้อมนำเสนองานที่ผ่านรอบแรกให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ นักวิจัยและประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (Workshop)
 • 31 มี.ค. 64 นำส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 • 5-9 เม.ย. 64 นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 • 27 เม.ย. 64 ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล ณ.งานสถาปนิก 64
 • 27 เม.ย. 64 – 2 พ.ค.64 เผยแพร่ในนิทรรศการงานสถาปนิก 64

ติดต่อสอบถาม

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • คุณโสมหทัย ภู่รุ่งเรือง โทรศัพท์ 087-747-2882
 • ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และ Line official
 • อีเมล: creatingwildcation@gmail.com
 • Facebook: www.facebook.com/archcreatingwildcation
 • Line official: https://lin.ee/5BovIg8
 • QR CODE: Creating WILD-cation

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Somhathai

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
หมดเขต: 
19 ม.ค. 2021 09:00 to 21 ก.พ. 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod