^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"

Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • สมาชิก 1-6 คน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ (ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯ เท่านั้น)

โจทย์การประกวด
โครงการ  “แค่ใจก็เพียงพอ” “Honor the King’s Legacy 2020” จัดให้มีการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ มุ่งเน้นช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

 • ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่มีความใหม่ สร้างพลังแนวคิด แสดงถึงไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
 • ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง
 • ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครที่มีผลงาน/แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน
 • โครงการที่นำเข้าร่วมการประกวด หากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดอื่น ๆ มาแล้วต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์

ประเภทการประกวด
แผนการประกวด นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแตกออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมทั้งหมด 9 ด้าน

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Society)
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน
  • เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
  • การจัดการภัยพิบัติ
 • ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society)
  • การจัดการปัญหาความเป็นเมือง
  • การศึกษา
  • การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม
 • ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle)
  • การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
  • สุขภาพ

กำหนดการโครงการ

 • ส.ค. – 23 ต.ค. 63 เปิดรับสมัครโดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.htkl.info
 • 27 ต.ค. 63 ปฐมนิเทศโครงการแค่ใจก็เพียงพอ
 • 28 ต.ค. – 9 พ.ย. 63 ส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทางเว็บไซต์ (ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
 • 13 พ.ย. 63 คัดเลือกผู้เข้ารอบแรก จำนวน 15 ทีม
 • 14 – 19 พ.ย. 63 ระยะเวลาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศโหวตออนไลน์ เพื่อคัดเลือกจาก 15 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม
 • 20 พ.ย. 63 ประกาศ 10 ทีม ที่ได้เข้ารอบเพื่อแข่งขันในโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ
 • 30 พ.ย. 63 งานแถลงข่าวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” Honor the King’s Legacy 2020
 • ม.ค. – มี.ค. 64 นวัตกรรมเพื่อสังคม แฮกาธอน Social Innovation Hackathon (กำหนดการละเอียดจะแจ้งอีกครั้งเดือนธันวาคม 2563)
 • 5 เม.ย. 64 พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ ทั้งนี้วันเวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
  • โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • เงินสดจำนวน 300,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
  • โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • เงินสดจำนวน 150,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)
  • โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • เงินสดจำนวน 50,000 บาท

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าแข่งขันและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/honorthekingslegacyofficial

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chansuda Charusathien

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ส.ค. 2020 09:00 to 23 ต.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.