^ Back to Top

ประกวด ออกแบบกราฟฟิก ของเล่นฟิกเกอร์ CE

CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest

ประกวดออกแบบกราฟฟิกบนตัวของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยออกแบบลวดลายกราฟิกส์ โดยใช้ 5 สี Pantone ในรูปแบบฟรีสไตล์ ไม่จำกัดแนวคิด เป็นไฟล์ Ai และ jpg ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา กำหนดส่ง ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสด หรือของรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest สุดแนวครั้งแรกของโลก โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ภายใต้โครงการ IP & Creative Thailand ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดัน ให้งานออกแบบของคนไทยก้าวไปสู่เวทีโลก ในรูปแบบที่เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิตโดยใช้สิทธิ์ทางปัญญาของ นักออกแบบชาวไทย

CE Toy Pattern
ครั้งแรกของการออกแบบ Toy Pattern เพื่อจัดทำเป็นของเล่นฟิกเกอร์ CE เพื่อร่วมแสดงในโซน World Art Toys ภายในงาน Character & Licensing Expo Asia 2010 (CLEA2010)

CLEA CE Custom Toy Design Contest
ครั้ง แรกของการประกวดออกแบบลวดลายกราฟิกส์บนของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยนักออกแบบไทยและต่างชาติทั่วโลก โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะคัดเลือกงานออกแบบที่น่าสนใจที่สุด 100 แบบ (ไทย 50/ต่างชาติ 50) มาให้ลงสีตามแบบของตนลงบนของเล่นฟีกเกอร์ CE ขนาด 10 นิ้ว (โดยประมาณ) เพื่อจัดแสดงภายในพื้นที่ของงาน CLEA2010

CLEA IP Design Battle
ครั้ง แรกของการประกวดออกแบบและลงสีลวดลายกราฟิกส์ “สดๆ” ลงบนของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยนักออกแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกมาจากนักออกแบบไทยและต่างชาติ 10 ท่าน (ไทย 5/ต่างชาติ 5) เพื่อจัดเป็น 5 ทีม ทีมละ 2 คน (ไทย 1/ต่างชาติ 1) เข้าร่วมออกแบบและลงสีลวดลายกราฟิกส์ร่วมกันลงบนของเล่นฟิกเกอร์ CE ขนาด 10 นิ้ว ในช่วงของการจัดงาน CLEA2010
ในขณะเดียวกัน นักออกแบบทั้ง 5 ทีม จะต้องจับสลากเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้สนับสนุน 5 ชนิด (เช่น รองเท้า นาฬิกา, กางเกงยีนส์, ฯลฯ) เพื่อทำงานออกแบบร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายสินค้าหลัก ในลักษณะ Special Edition Set ให้มีรูปแบบของตัวสินค้า ตัวของเล่น CE และบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุงานออกแบบทั้งตัวสินค้า และของเล่น CE ในชุดเดียวกัน

CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Schedule (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง)
1. เปิดรับสมัครและประกวด CE Custom Toy Design Contest 7 มกราคม 2553
2. วันสุดท้ายของการประกวด CE Custom Toy Design Contest 8 กุมภาพันธ์ 2553
3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากทั่วโลก 100 คน 15 กุมภาพันธ์ 2553
4. ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 15 กุมภาพันธ์ 2553
5. งานเปิดตัว IP Design Battle Project 26 กุมภาพันธ์ 2553
6. เริ่มประกวดผลงาน IP Design Battle 6 พฤษภาคม 2553
7. ประกาศผลรางวัล IP Design Battle 9 พฤษภาคม 2553

CLEA IP Design Awards

นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานจะได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1. นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดแสดง 100 ท่าน จะได้รับของเล่นฟิกเกอร์ CE ขนาด 3 นิ้ว รูปแบบ Limited Edition และตัวเปล่า (DIY) อย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว) พร้อมบัตรเข้างาน CLEA2010 คนละ 4 ใบ
2. นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดออกแบบ IP Design Battle จำนวน 10 คน (ไทย 5 ต่างชาติ 5) สำหรับนักออกแบบไทยจะได้รับของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร และสำหรับนักออกแบบต่างชาติจะได้รับแพ็คเกจค่าเดินทางและค่าที่พักจำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อเข้าร่วมประกวดฝีมือ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน CLEA2010
3. ทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Design Battle จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสด หรือของรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

CLEA IP Design Additional Awards for Designers

นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกมีโอกาสจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน และภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
1. ทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Design Battle จะได้รับโอกาสในการใช้ผลงานการออกแบบตัวคาแร็คเตอร์ CE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของตนเอง ร่วมจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น เป็นหนึ่งในโครงการ MID ทาง MTV Thailand ของปี 2553 เพื่อนำฉายออกอากาศทาง MTV ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 เดือน และหลังจากจบโครงการในประเทศไทยแล้ว ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นชุดดังกล่าว ก็จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับ MID จาก MTV ประเทศต่างๆ เพื่อให้ MTV ในประเทศเหล่านั้นได้คัดเลือก เพื่อนำไปฉายออกอากาศทาง MTV ในประเทศของตนต่อไป
2. ทีมนักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทั้ง 5 ทีม จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบ ของตน ให้แก่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 เพื่อพิจารณาและตัดสินใจนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายจริงต่อไป
3. นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทุกท่าน จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบของตน ให้แก่สมาชิกของสมาคมธุรกิจต่างๆที่ร่วมสนับสนุน เพื่อเลือกซื้อสิทธิ์ในการนำไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายในงานต่อไป (เฉพาะนักออกแบบไทย)
4. นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทุกท่าน จะได้รับโอกาสในการนำผลงานการออกแบบ และจัดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆของตน ไปจัดแสดงและจำหน่ายยังงานในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม (เฉพาะนักออกแบบไทย)

CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Committee

คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วย
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการ์ตูนไทย สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคมของขวัญของชำรวยไทย และของตกแต่งบ้าน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เช่น MTV Thailand, นิตยสาร CG+, นิตยสาร BAD, www.exteen.com
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน และบริษัทผู้ให้การสนับสนุน

CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Expectation

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักออกแบบไทย มีโอกาสสร้างทรัพย์สินทางปัญญา IP ของตนเอง และเกิดความเข้าใจในการต่อยอดผลงานออกแบบของตน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ
2. นักออกแบบไทย มีโอกาสทำความรู้จักและเชื่อมความสัมพันธ์กับนักออกแบบนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ผลงาน วัฒนธรรม และโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
3. ผลงานของนักออกแบบไทย มีโอกาสเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโดยตรง ผ่านการประชาสัมพันธ์ร่วมจากนักออกแบบทั่วโลก และผ่านช่องทางของสื่อพันธมิตร เช่น MTV และ New Media ต่างๆ
4. นักออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจงานออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก จะได้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความตั้งใจจริงของประเทศไทย ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ในระดับโลก
5. นักออกแบบจากทั่วโลก มีโอกาสในการทำความรู้จักกับประเทศไทย โดยเฉพาะศักยภาพในการผลิตสินค้าในรูปแบบต่างๆของบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมไทย
6. บริษัทธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆในประเทศ มีโอกาสในการเก็บเกี่ยวแนวความคิดจากโครงการ เพื่อจัดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตน จาก IP ของนักออกแบบไทย เพิ่มมากขึ้น
7. ประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศ ทั้งในด้านของการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และความเป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ ในระดับทวีปเอเชีย

(รายละเอียด รูปแบบการประกวด, มูลค่า และจำนวนรางวัล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.